Teade

Rahvusvaheliste sotsiaaluuringute keskuses (RASI) algab plasti taaskasutusvõimalusi uuriv tehnoloogiline projekt

Rahvusvaheliste sotsiaaluuringute keskuses algab eeloleval kevadel plasti taaskasutusvõimalusi uuriv tehnoloogilisele innovatsioonile keskenduv teadusprojekt, milles rakendatakse ka sotsiaalteaduste lähenemisi. 

pilt

Rahvusvaheliste sotsiaaluuringute keskuses (RASI) algab eeloleval kevadel plasti taaskasutusvõimalusi uuriv tehnoloogilisele innovatsioonile keskenduv teadusprojekt, milles rakendatakse ka sotsiaalteaduste lähenemisi. 

Tegemist on uue suunaga Euroopa Komisjoni rahastuses, kus sotsiaal- ja humanitaarteaduste projektidele suunatavat teadusrahastust vähendati, aga samas on teiste valdkondade projektide puhul kohustuslik kaasata sotsiaal- ja humanitaarteadlasi. Muidugi hinnatakse sel juhul sellise lõimingu sisulist põhjendatust ja projekti interdistsiplinaarne iseloom on eraldi tähelepanu all. Sellist suundumust võib kahtlemata ka kritiseerida, sest eks ole ju sotsiaalteaduste lähenemine väärtuslik ka iseenesest, mitte  eelkõige instrumentaalses mõttes. Kõhklejaid võib seda stsenaariumit kaaluma panna aga tõsiasi, et kui sotsiaalteaduste valdkonna rahvusvaheliste teadusprojektide edukuse määrad jäävad sageli 15% piirimaile, siis tehnilistes valdkondades on konkurents oluliselt väiksem. Näiteks kõnealuse projekti taotlusvoorus esitati kolm taotlust, millest RASI osalusega taotlus sai rahastuse EUR 6,932,723 mahus.

Kolmeaastase uurimisprojekti eesmärgiks on suurendada ümbertöödeldud plasti kasutamist uutes toodetes nii, et oleks tagatud turvaline ja kõrge kvaliteediga materjal, mida tarbija usaldaks ka toidutöötlemisse. Projekti käigus tehakse koostööd kogu plasti väärtusahela ulatuses, aga ka poliitikakujundajate, valdkonna ekspertide ja laiemalt ühiskonnaliikmetega, et pikas perspektiivis muuta plasti kasutus tänasest enam ringmajandusel põhinevaks. Seepärast ongi lisaks uute tehnoloogiliste lahenduste välja töötamisele projektis oluline roll ka sotsiaalteadlastel, kes aitavad tagada, et sidusrühmade ja kogukondade vaade oleks algusest peale kaasatud. RASI sotsioloogid veavad eest sidusrühmade ja avaliku arvamuse uuringuid, et hinnata erinevate tegutsejate arusaamu, kogemusi ja valmisolekut seoses ümbertöödeldud plasti kasutamisega. Nende analüüside toel disainitakse sihtgrupipõhist teavitustegevust, et suurendada väärtusahela ja otsustusprotsessi osaliste teadlikkust uue ja ümbertöödeldud plasti kasutamisest ning tekitada keskkonnahoiust, aga ka sotsiaalsest vastutustundest motiveeritud nõudlust ümbertöödeldud plasti suhtes. Näiteks võib tulevikuski suurem tehing jõuda nendeni, kes plastitootmisel ja ümbertöötlemisel ei kasuta lapstööjõudu või muid ebaeetilisi võtteid, isegi kui teistes tehastes valmiks tellimus võibolla kiiremini. Euroopalik töökultuur võiks ka globaalse plastitootmise argipäeva jõuda hoopis kui konkurentsieelis, mitte kui lisakulu. Kuidas selleni aga jõuda – see pole kahtlemata vaid tehnilise innovatsiooni küsimus.

Uurimisprojekti juhib Soome tehnikainstituut VTT, kel on innovatiivsete algatuste suur kogemus. Nii näiteks on neil hiljuti õnnestunud tehnoloogia abil jõuda kohvitootmiseni Soomes laboris kasvatatud biomassist. Olekski huvitav teada, mida võimalik tulevikutarbija sellest arvab...

 

 

 

Projekt rahastati HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-10: Paving the way to an increased share of recycled plastics in added value products (RIA) raames ja kannab pealkirja PRIMUS – Sekundaarsete plastide reformimine eesmärgiga muuta need esmaseks toormaterjali valikuks lisaväärtusega toodete tegemisel