Teadus

TLÜ teadlasel Luule Sakkeusel ilmus koostöös Euro-Peristat võrgustiku teadlastega mainekas väljaandes artikkel

Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi Eesti demograafia keskuse vanemteaduril Luule Sakkeusel ilmus koostöös Euro-Peristat võrgustiku teadlastega septembri lõpus kõrgetasemelises ajakirjas The Lancet artikkel „Quantifying the burden of stillbirths before 28 weeks of completed gestational age in high-income countries: a population-based study of 19 European countries“. Artiklis võrreldakse 19 Euroopa riigi näitel surnultsündimust enne 28. rasedusnädalat.  

Vaade TLÜle

Rahvusvaheliselt võrreldakse surnultsündimust, mis on toimunud pärast 28. rasedusnädalat. Elussündide rahvusvaheliselt aktsepteeritud võrdluspiiriks on Maailma Tervishoiuorganisatsiooni poolt aga 1992. aastast soovitatud lugeda kõik elussünnid, mis toimuvad alates 22. rasedusnädalast. Euro-Peristat võrgustiku teadlastega koostöös avaldatud artikkel toob esile, et kui surnultsündide puhul arvestame ainult 6 nädalat hiljem toimunud surnultsünde, siis me alahindame kogusündide arvu ligi kolmandiku.

Uurimus tõi ka esile, et arenenud maades ei ole kõik korras varajaste lootesurmade arvestusega just elussündidega sama määratluse alusel. Siiski on rohkem kui veerandi võrra vähenenud ajavahemikul 2004-2015 varajaste (24. ja 28. rasedusnädala vahel toimunud) surnultsündide hulk.

Surnultsünnid, mis toimuvad 22.-24. rasedusnädalal, on üheks probleemiks arenenud maade statistikas, kuna surnultsünde ja raseduse katkestamisi ei eristata korrektselt, eriti spontaansete surnultsündide puhul, mida klassifitseeritakse abortidena ka pärast 22. rasedusnädalat.

Artikliga „Quantifying the burden of stillbirths before 28 weeks of completed gestational age in high-income countries: a population-based study of 19 European countries“ on võimalik tutvuda ajakirja The Lancet kodulehel