Ettevõtluskoostöö ja teadmussiirde juht

Aija Sakova

Sündinud 5. detsembril 1980 Tallinnas

Haridustee

2007–2013    Tartu Ülikool, PhD kirjandus ja kultuuriteadused (2014)
2011–2013     DAAD (Saksa Akadeemilise Vahetusteenistuse) Vladimir Admoni doktoriõppe programm Balti riikide germanistika kraadiõppuritele 
2010–2011     Berliini Humboldti Ülikool (DAAD uurimisstipendium)
2007–2008     Viini Ülikool (Herderi stipendium)
2004–2007     Tartu Ülikool, MA germaani-romaani filoloogia (2007)
2005               Konstanzi ülikool (DAAD lühiajaline uurimisstipendium)
1999–2004     Tartu Ülikool, BA saksa keel ja kirjandus
2002–2003     Konstanzi Ülikool, (DAAD ja Erasmus stipendiumid)
1987–1999     Kadrioru Saksa Gümnaasium (Tallinna 42. Keskkool)

Töökäik

2021–            Tallinna Ülikooli ettevõtluskoostöö ja teadmussiirde juht 
2017–2021    Eesti Kirjandusmuuseumi vanemteadur 
2016–2017    Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu arendus- ja kommunikatsioonijuht
2012–2016    Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu baltika ja haruldaste raamatute osakonna juhataja
2012–2014     Kadrioru Saksa Gümnaasiumi uurimistöö aluste õpetaja
2005–2009     Tartu Ülikooli ajakirja „Universitas Tartuensis“ toimetaja
2005–2005     Tartu Saksa Kultuuri Instituudi kultuurijuht
2004–2005     Tartu Ülikooli ajalehe „Univeristas Tartuensis“ reporter
 

Teadustöö ja õpetamise põhisuunad

Minu uurimisteemad on olnud seotud mälu-uuringute ja mälufilosoofiaga, teisisõnu teise maailmasõja ja selle mõjude mäletamise ja moraalse tunnistamisega ilukirjanduses. Põhjalikumalt olen uurinud Ene Mihkelsoni, Christa Wolfi, Ingeborg Bachmanni ja Viivi Luige loomingut. 

Samuti olen tegelenud omaeluloolisuse ja identiteediloome küsimustega eestivene ja väliseesti kirjanduses. Lähtudes minu mäluasutustes töötamise taustast olen mõtestanud ka kultuuripärandi kättesaadavust. 

Minu teadusartiklite nimekirja ja info juhendatud väitekirjade kohta leiab ETIS-est. 

Töö avalikkusega ja ühiskondlik aktiivsus

Teemad, mida olen käsitlenud eeskätt arvamusartiklide, esseede ja ettekannete vormis, on seotud (1) humanitaaria rolli ja teadlase vastutuse, (2) aeglustumise, süvenemise ja meisterlikkuse ning (3) keeleõppe ja mitmekeelsusega. Olen avaldanud ühe saksakeelse ja neli eestikeelset raamatut:  teaduslikud monograafiad „Ausgraben und Erinnern“ (Väljakaevamine ja mäletamine, 2016) ja „Mäletamise poeetika“ (2020), essee- ja kriitikakogumiku „Valu, mälu, kirjandus“ (2017), esseistliku ning kirjandust populariseeriva raamatu „Elamise julgus. Kirjad Käbile“ (2019) ja luulekogu „Isa suudlus“ (2020).

Kuulun Eesti Kirjanike Liitu ja Eesti Rahvusraamatukogu teadusnõukogusse, olen MTÜ Ene Mihkelsoni Seltsi esinaine ja Kadrioru Saksa Gümnaasiumi hoolekogu juht. Korraldan kirjandus- ja kultuurisündmusi, modereerin vestlusi nii kirjandusest, kunstist kui ka teaduse rahastamisest. Teen koostööd Esna Galeriiga.