Professor Aino Sallinen (1947) on tunnustatud kõnekommunikatsiooni-spetsialist, kes alustas oma akadeemilist tegevust 1972. aastal Jyväslylä Ülikoolis, olles kaitsnud magistrikraadi Oulu Ülikoolis. Filosoofiadoktoriks väitles ta end Jyväslylä Üliskoolis 1986. aastal ja neli aastat hiljem valiti ta sealsamas professoriks. Ta on kauaaegne Jyväskylä Ülikooli rektor, kelle peamisteks uurimisvaldkondadeks on olnud kõnekommunikatsioon internatsionaalsed aspektid, kommunikatsiooni kultuurilised erinevused ja kommunikatsiooni-kompetentsus. Tema raamatuid ja teaduslikke artikleid on avaldatud Ameerika Ühendriikides, Jaapanis, Saksamaal ja mujal.

Professor Sallinen on osalenud arvukates rahvusvahelistes teadusprojektides, Euroopa Rektorite Nõukogu (CRE), Rahvusvahelise Kõnekommunikatsiooni Assotsiatsiooni (WCA) ettevõtmistes. Ta on olnud Riiginõukogu Kultuuriühingu president (1992–1994), Soome Kultuurifondi Kesk-Soome president (1994–2000), Soome Ülikoolide Rektorite Nõukogu täitevkomitee liige.

Rektor  Aino Sallinenil on väga suured teened Tallinna Ülikooli ja Jyväskylä Ülikooli koostöö edendamisel. Just professor Sallineni rektoriks oleku ajal arenes välja pidev koostöö kahe ülikooli vahel. 14. jaanuaril 1997. aastal sõlmiti aastakümneid kestnud sidemete kinnituseks raamleping. Laienes üliõpilaste ja õppejõudude vahetus, tihenesid teaduskontaktid ja infovahetus, sündisid ühised õppekavad.

Eesti taasiseseisvumise perioodil oli Jyväskylä Ülikool meie arenevale ülikoolile suureks toeks ja eeskujuks. Seitsme teaduskonnaga maineka ülikooli eelkäijaks oli samuti õpetajate seminar, ka erialade valik sarnas paljuski meie ülikooli omale. Jyväskylä Ülikoolis õpib üle 14 000 üliõpilase, igal aastal kaitstakse üle 130 doktoriväitekirja. Rektor Aino Sallinen on meie koostööle igati kaasa aidanud ja ülikoolide ühiseid ettevõtmisi alati toetanud.