info

 

Tallinna Ülikool kuulutab välja avaliku konkursi loomevaldkonna andmetöötluse teaduri (järeldoktorant)  ametikohale projekti Movement, Digital Intelligence and Interactive Audience (MODINA) raames, mida korraldab Digitehnoloogiate Instituut. Ametikoht täidetakse esimesel võimalusel, soovitavalt hiljemalt 1. mai 2023.

Kandideerimisdokumentide esitamise tähtaeg on 28. veebruar 2023 (kaasa arvatud) aadressile konkurss@tlu.ee


Projekt MODINA on 2023. aastal algav kolmeaastane projekt, mida kaasrahastab Euroopa Liidu programm Loov Euroopa. See on jätk eelmisele Loov Euroopa projektile Moving Digits https://movingdigits.eu. MODINA eesmärk on laiendada kaasaegse tantsu etenduste loomingulisi võimalusi ja suurendada publiku kogemust, kasutades digitaalset tehnoloogiat – rõhuasetusega tehisintellekti (AI) ja publiku suhtluse uurimisel kohapeal ja võrgus.

Sellel eesmärgil on kaks omavahel seotud lähenemisviisi, mis on suunatud tantsukunstnikele, meediakunstnikele (loovtehnoloogid) ja publikule. Esimene lähenemisviis on luua tantsukunstnike ja meediakunstnike suutlikkus uute digitaalsete ja tehisintellektil põhinevate lähenemisviiside osas tantsus – tantsuteoste ettevalmistamiseks, esitamiseks, levitamiseks ja ümbermõtestamiseks (sh veebis) – artistide, tehnoloogide ja meie meeskonna koostöö kaudu.  Teine lähenemisviis on võimaldada publikul osaleda etendustega laiendatud viisil: lavakonteksti täiustamine tehnoloogia abil; publiku suhtlusstrateegiate kasutamine; võrgukanalite kaudu; või nende kombinatsioon.


Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate Instituut https://www.tlu.ee/et/dt moodustati 2015. aastal ning tegeleb haridustehnoloogia, inimese ja arvuti interaktsiooni (HCI), keeletehnoloogia, infohalduse jm teadusuuringutega. Instituudis õpetatakse ka kõigil kõrghariduse tasemetel, sealhulgas infoühiskonna tehnoloogiate doktoriprogrammis. Kool on läbi viinud ka innovatsiooniprogrammi STARTS.EE https://starts.ee/.


Töö kirjeldus

Järeldoktorant loomevaldkonna andmetöötluses on teadlane, kes viib läbi andmetöötlust loomavaldkonna ja tehisintellekti alast uurimis- ja arendustegevust, keskendudes liikumisele, tantsule ja meediakunstile ning kellel on head teadmised kasutatavatest rakendustest. Teadlane osaleb rahvusvahelises multidistsiplinaarses võrgustikus ning aitab kaasa koostööle.


Nõuded kandidaadile

Ametikohale kandideerija peab vastama nõuetele, mis on sätestatud töösuhete eeskirja lisas 5 (karjääri tase II või III) ning vastavalt lisades 9 ja 10.

 • Kandidaadil peab olema doktorikraad. Eeldame, et taotleja omab doktorikraadi arvutiteaduses, HCI-s, andmetöötluses loomevaldkonnas või sellega seotud valdkonnas ning suudab näidata perspektiivi ülaltoodud uurimisvaldkondades.  
 • Soovitav on suuremahulistes teadus- ja arendusprojektides osalemise kogemus.

Töökohustused

 • viib läbi uuringuid MODINA projekti raames ja sellega seotud valdkondades;
 •  abistab MODINA juhtivuurijat-koordinaatorit projekti elluviimisel;
 • osaleb aktiivselt rahvusvahelises teadus- ja arendustegevuses, leiab teadus- ja arendusressursse;
 • avaldab juhtivates rahvusvahelistes ajakirjades ja teeb ettekandeid olulistel rahvusvahelistel konverentsidel;
 • õpetab ja juhendab üliõpilasi (5% kuni 10% töökoormusest);
 • osaleb Digitehnoloogiate instituudi haldus- ja arendustegevuses ning väljaspool ülikooli;
 • on ülikoolis kohal vähemalt kolmel päeval nädalas.

Keeleoskus: inglise keel (teadus- ja õppetöö läbiviimiseks vajalikul tasemel).

Töölepingu algus: ametikoht täidetakse esimesel võimalusel, soovitavalt hiljemalt 01.05.2023.

Töölepingu kestus: 1,5 aastat, mida on võimalik pikendada maksimaalselt 3 aastani.

Töökoormus: 1,0 (40 tundi nädalas), sh õppetöö (5-10% töökoormusest).

Asukoht: Tallinn, Eesti (vt: https://estonia.ee/live-work/, https://researchinestonia.eu, https://www.workinestonia.com/).


Kandideerimiseks vajalikud dokumendid:

 • CV;
 • publikatsioonide nimekiri;
 • motivatsioonikiri (1-2 lk, sh uurimishuvid, eriti MODINA teemadega ristuvad);
 • tunnistus PhD kaitsmise kohta (või kinnitus, et enamik nõudeid on täidetud ja kraad antakse lähiajal välja);
 • 2 soovituskirja.

Nõutavad taotlusdokumendid tuleb esitada 28. veebruariks 2023 (kaasa arvatud) e-postile konkurss@tlu.ee


Lisainformatsioon: korralduslikud küsimused konkurss@tlu.ee, väljakuulutatud ametikohta puudutavad küsimused MODINA juhtivuurija-koorinaator Nuno Correia nuno.correia@tlu.ee