Avatud seminar „Alkohol ja rasedus“

08.04.2010 kell 15.00 - 15.00

Lisa kalendrisse

iCal calendar
Eesti Karskusliit korraldab neljapäeval, 8. aprillil kell 11.00-15.00
Tallinna Ülikooli Mare majas asuvas Tallinna saalis seminari, mis
käsitleb raseduse aegse alkoholi tarvitamise kahju sündimata lapsele.
Lektoriks on dr Diane Black Hollandist.Dr Black on aastaid tegelenud
fetaalse alkoholisündroomi (FAS) valdkonnaga nii praktilise kui
teoreetilise poole pealt. Tema pere on adopteerinud 3 FAS diagnoosiga last
ning samas on ta Hollandi fetaalse alkoholisündroomi fondi üks rajajatest
ning praegune peasekretär. Dr Black on tunnustatud kõneleja
rahvusvahelistel konverentsidel ning seminaridel.Fetaalne alkoholisündroom
on mentaalse taandarengu juhtivaks põhjuseks lääne tsivilisatsioonis.
Tulenevalt asjaolust, et FAS ning kogu alkoholist põhjustatud
sünnidefektide lai spekter on 100% ära hoitav paneb see ennetustööle
erilise rõhu.2006. aastal vastu võetud Euroopa Liidu alkoholistrateegia
nimetab veel sündimata laste kaitsmise alkoholi kahjude eest ühena viiest
prioriteetsest teemast.Seminar on tasuta ja avatud kõikidele.Seminaridel
jagatakse ka temaatilisi abimaterjale.Seminarist osavõtmiseks palume
registreeruda hiljemalt 6. aprilliks:lauri@ave.eetel. 526
1884Lisainfo:Lauri BeekmannEesti Karskusliidu esimeestel 526
1884lbeekmann@hotmail.comwww.ave.ee