Diplom, käed, lill

 

Kuupäev Üksus Lisainfo
17.06

Digitehnoloogiate instituut

Kell 12 

Informaatika, infoteadus, matemaatika                            

Liina Kirsipuu
liina.kirsipuu@tlu.ee

17.06

Haridusteaduste instituut

Kell 14 

Alushariduse pedagoog

Kell 16 

Andragoogika, eripedagoogika, kutsepedagoogika, pedagoogika, noorsootöö

Maria Kokser
maria.kokser@tlu.ee 
18.06

Loodus- ja terviseteaduste instituut

Kell 10 

Kehakultuur, rekreatsioonikorraldus, integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö, töö- ja tehnoloogiaõpetus, käsitöö ja kodundus

Kell 12

Psühholoogia, bioloogia, integreeritud loodusteadused, geoökoloogia, keskkonnakorraldus

Sirje Vaask
sirje.vaask@tlu.ee
 

18.06

Ühiskonnateaduste instituut

Kell 14

Sotsiaaltöö, sotsioloogia, riigiteadused, haldus- ja ärikorraldus, sotsiaalteadus

Kell 16

Õigusteadus (eesti- ja inglisekeelne), poliitika ja valitsemine, interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused (Artes Liberales)

Tuuli Oder
tuuli.oder@tlu.ee 
19.06

Humanitaarteaduste instituut

Kell 10

Aasia uuringud, ajalugu, humanitaarteadused, eesti filoloogia, eesti keel kui teine keel ja eesti kultuur, referent-toimetaja, vene filoloogia

Kell 12 

Antropoloogia, Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid, filosoofia, inglise keel ja kultuur, kultuuriteadus, romaani keeled ja kultuurid, saksa keel ja kultuur, soome filoloogia, interdistsiplinaarsed humanitaarteadused (Artes Liberales)

Kristiina Ranne
kristiina.ranne@tlu.ee
19.06

Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut

Kell 14

Ajakirjandus, suhtekorraldus, reklaam ja imagoloogia, filmikunst, integreeritud kunst, muusika ja multimeedia, kunstiõpetus, koreograafia, audiovisuaalne meedia, ristmeedia filmis ja televisioonis

Ele Arder
ele.arder@tlu.ee