Barbro Grevholm kaitses doktoriväitekirja matemaatikas 1970. aastal Lundi Ülikoolis. Ta on Põhjamaade matemaatika didaktikute üks silmapaistvamaid liidreid ja rahvusvaheliselt tunnustatud teadlane. Tema autorluses või toimetamisel on aastatel 2002–2011 ilmunud 21 erialast raamatut inglise, rootsi ja norra keeles, ta on väga aktiivselt publitseerinud teadusartikleid, sh koostöös Eesti autoritega. Barbro Grevholm kuulub või on kuulunud eriala tippajakirjade toimetuskolleegiumidesse (Educational Studies in Mathematics, Journal of Mathematics Teacher Education, NOMAD, Nordic Studies in Mathematics Education). Professor Grevholmil on sidemed Eesti ja Tallinna Ülikooliga alates 1990. aastatest. Tema initsiatiivil avati Eesti doktorantidele Põhjamaade doktorikool NoGSME, selle kursustel ja seminaridel on osalenud mitmed Tallinna Ülikooli doktorandid ja õppejõud. Ta on olnud plenaaresineja mitmetel Tallinna Ülikooli konverentsidel. 2008/2009. õppeaasta kevadsemestril töötas ta oma vaba semestri raames Tallinna Ülikoolis külalisprofessorina. Professor Grevholm osaleb aktiivselt Tallinna Ülikooli matemaatika didaktikute eestvedamisel toimuvas Balti- ja Põhjamaade matemaatika didaktika võrdlusuuringus NORBA.