Koolitaja: Brite Vilgo,  joogaõpetaja, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia etenduskunstide tantsuõpetaja eriala vilistlane

 

Grupi suurus: kuni 12 osalejat

 

Koolituse maht: vabaaine 2 EAP (soovitame osalejal ise üle kontrollida, kas tema instituut seda arvestab)  

 

Koolituse hind: igakuine kohatasu 32 eurot kuus (hind sisaldab käibemaksu)

Koolituse eesmärk:

Kursus loob võimaluse jooga põhialuste ja filosoofiaga tutvumiseks ning nende praktiliseks omandamiseks.

Kursuse sisu:

Jooga all mõistetakse idamaades kogu inimese olemust hõlmavat vaimset distsipliini, mis ühe, suhteliselt kitsa haruna hõlmab ka füüsilisi harjutusi. Aine raames toimub hingamis-, jõu- ja venitus-harjutussarjade soorituse õppimine ning analüüsimine. Protsessipõhine õpe eeldab auditoorses töös osalemist. 

Kursuse läbinud osaleja:

  • Omab elementaarseid teadmisi jooga teoreetilistest põhialustest ja filosoofiast;
  • Tunneb elementaarseid jooga põhiasendeid ja oskab täpselt neid sooritada;
  • Omab paranenud tasakaalutunnetust, koordinatsiooni ja painduvust. 

    "Sisutihedad ja läbimõeldud tunnid, inimlik lähenemine, koolitaja olemus ja põhjalikkus"

Lisainfo

"Juhendaja professionaalsus, oskus õpetada, metoodiline ja humaanne lähenemine." 

Katrin Sigijane
BFM koolitusjuht

aadressNarva mnt 27, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 6199 908, (+372) 509 6692