Juhendajad:
Katrin Sigijane,
MSc digitaalsed õpimängud,
BA režii (BFM)
Margit Keerdo-Dawson,
MA stsenaristika (Leeds Metropolitan Ülikool), BA operaator, lisaerialaks režissöör (BFM)

 

Koolituse hind: Eestis töötavale põhikooli, gümnaasiumi või kutsekooli õpetajale on osalemine INNOVE toetusel tasuta

Toimumisaeg: 2 päeva

Grupi suurus: miinimum 12 ja maksimum 20 osalejat 

Toimumiskoht: Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut (BFM), Tallinna Ülikooli NOVA hoone, Narva mnt 27

Sisu:

Koolitus toetab loovat õppeprotsessi erinevate õpilastega, oskust kujundada õpimotivatsiooni tõstvat õpikeskkonda, sh rakendada peidetud ülesandeid ja mõtestatult kaasata olulist digi-, info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat.

Eesmärk:

avastusõppe meetodil filmi ja animatsiooni loomise õpetamine eesmärgiga rikastada kaasaegsete nippidega õppetööd ja inspireerida erinevate õppeainete õpetajaid kasutama loovaid ülesandeid ning digitehnoloogiat laiemalt.

Õpiväljundid:

  • Osaleja on tutvunud animatsiooni ja filmi loomisetappide rakendusvõimalustega erinevates õppeainetes; 
  • on omandanud avastusõppe meetodil praktilised oskused lihtsama joonisfilmi, lamenuku ja lühifilmi loomiseks;
  • suudab ise neid oma õpilastele õpetada ning lihtsamate filmiklippide tegemisel juhendada ja abistada.

Antud oskused toetavad kaasaegset õpikäsitlust ja digitaalse kultuuri kaasamist õppetöösse.

Sihtgrupp:

Eestis töötavad põhikooli, gümnaasiumi ja kutsekoolide õpetajad

Lisainfo ja registreerumine:

aadressNarva mnt 27, 10120 Tallinn

E-post bfmkoolitused@tlu.ee