Toimumiskoht: Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut (BFM),
Tallinna Ülikool, NOVA hoone, Narva mnt 27

Sisu:

Tegevuste kaudu audiovisuaalse loo jutustamise aluste alusteadmiste omandamine: kaader kui valik, kaameratöö, stsenaarium, režiistsenaarium, montaaž, helindamine.
Lihtsama lühifilmi loomine grupitööna.

Eesmärk:

filmi kui loova ala õppetegevuses vaba ja isikupärase maailma väljendusvõimaluste tundmaõppimine ning loovuse ja eneseväljendusviiside arendamine.

Koolituse maht: 

2 EAP

Sihtgrupp:

Sain mõelda oma loole ja sain teada, kuidas seda realiseerida

Kõik, kes soovivad ise teha lühifilmi

 

 

aadressNarva mnt 27, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 6199 903; 6199 908