Meediapäedvus lasteaias

 

Meediapädevuse tasuta töötoad koolieelsete lasteasutuste õpetajatele ja personalile: 

Tallinnas, BFMis

29.septembril kell 10-13.00 eesti keeles, NB! grupp on täitunud  Tutvu õppekavaga: 
1.oktoobril kell 10-13.00 eesti keeles, NB! grupp on täitunud      Tutvu õppekavaga:
1.oktoobril kell 14-17.00 eesti keeles, NB! grupp on täitunud       Tutvu õppekavaga: 

Pärnus, Raeküla Vanakooli Keskuses

12.oktoobril kell 10-13.00 eesti keeles    Registreeru koolitusele:

12.oktoobril kell 14-17.00 eesti keeles   Registreeru koolitusele: 

Narvas

16.novembril kell 10-13.00 eesti keeles     Registreeru koolitusele:

16.novembril kell 14-17.00 eesti keeles    Registreeru koolitusele:   

Eesmärk:

teadvustada meediaruumi tähendust ja olulisust lapse arengus; kujundada praktilisi oskusi meediasisu eakohaseks ja tõhusaks kasutamiseks laste mitmekülgsel arendamisel; jagada ideid ja oskuseid, kuidas kasutada digivahendeid laste enda meediasisu loomiseks ja loovuse arendamiseks.

Sisu:

Meediapädevuse põhialused, eesmärgid, vahendid ja meetodid, mille abil toetada eelkooliealise lapse arendamist, arengut. Praktilised harjutused, kasutades eri meediume (foto, heli, film). Meediaõppe sobivaid lõimumisi üldpädevustega. Mängulised harjutused, mis aitavad tugevdada laste suulist väljendusoskust, loomingulisust ja analüüsioskust.

4 näidistundi:
1. Mis on pildi taga harjutus. Visuaalse mõtlemise strateegia kasutamine õppetöös.
2. Heli ja pilt. Pildi ja heli eraldamise ja taasühendamise abil õpib laps mõistma, et audiovisuaalses meedias kasutatakse pilti ja heli eraldi.
3. Nähtu kirjeldamine sõnadega. Raadioreportaaž.
4. Nähtava foto ja video tõepärasuse/ väljamõeldu mõistmine

Õpiväljundid:

  • Osaleja mõistab meediapädevuse põhialuseid ja oskab neid siduda praktiliste hariduslike tegevustega;
  • oskab suunata laste ja vanemate tähelepanu soovitavale meediasisule ja rakendada aktiivset mõtlemist nähtu suhtes;
  • oskab igapäevatöös kasutada meediapädevuse võtteid laste eakohasel ja igakülgsel arendamisel. 
     

Koolitajad:

  • Katrin Sigijane MSc digitaalsed õpimängud, BA audiovisuaalne kunst, Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut
  • Maria Mang BA filmikunsti eriala, Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, Tallinna Järveotsa Gümnaasiumi meedia ja filosoofia õpetaja

Projekti toetab Briti Nõukogu projekti "BFM Media Literacy trainings for Kindergarten teachers, children and screenings for families" raames.  ​​​​​​Projekti kestus: mai 2019 - detsember 2020.

Lisainfo:

Katrin Sigijane
Tel. + 372 61 999 08