Filmi- ja meediablogi

Filmitööstus toetab doktoriõpet Tallinna Ülikoolis

TLÜ Balti filmi, meedia ja kunstide instituut ehk BFM loob koostöös Eesti Filmi Instituudiga doktorandiprojekti ENFFE ehk “Eesti nüüdisaegne filmitööstus, filmiturud ja ekspordistrateegiad”.
Tegemist on esimese tööstusvaldkonna rahastatud doktorikohaga Tallinna Ülikoolis.

“Kui Eestis on audiovisuaalkunstide ja meediauuringute doktorantuur, siis oleks ilmselge mõtlematus, kui valdkond ei kasutakse keskuse poolt teostatuid uuringuid kohaliku filmitööstuse hüvanguks. EFI koostöös MEDIT’iga loob parimad eeldused eesti audiosivuaalvaldkonna terviklikuks tulevikuvisooniks, mis põhineb teadusel,mitte ainult sisetundel,” selgitas Edith Sepp, Eesti Filmi Instituudi juhatuse liige.

Audiovisuaalkunstide ja meediauuringute doktoriõppekaval on aastal 2021 aga koguni kolm vaba kohta. Üks neist puudutab, nagu juba mainitud, Eesti nüüdisaegse filmitööstuse, filmiturgude ja ekspordistrateegiate majandusteaduslikku ja poliitikauuringute põhist uurimist, ülejäänud kahe teemad on vabad.

Doktoriõppesse astuda soovijal peab olema magistrikraad või sellega võrdsustatud kvalifikatsioon, kindel eesmärk ja plaan tulevasteks õpinguteks ning inglise keele oskus B2 tasemel. ENFFE projektikohale kandideerijatel palutakse ühenduda professor Ulrike Rohni või professor Indrek Ibrusega.

Üldised vastuvõtutingimused on leheküljel www.tlu.ee/doktoriope.

Tallinna Ülikooli BFM tervikuna on orienteeritud tudengite ettevalmistamisele tööks kaasaegses, dünaamiselt arenevas meediasüsteemis. Lisaks filmi- ja televisioonierialadele on loodud ristmeedia või videomängutootmisele keskenduvad õppekavad, hiljuti käivitus Nüüdismeedia magistriõppekava. Kõik need on sisend ka doktoriõppekavale.

Loe lähemalt: www.tlu.ee/bfm/audiovisuaalkunstid-ja-meediauuringud