Meediaõpingud – õppimine läbi tegevuse

Hagi Šein,  Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi televaldkonna lektor, räägib audiovisuaalse meedia õppekavast.

Filmimine

Palun rääkige audiovisuaalse meedia õppekavast lähemalt. Audiovisuaalse meedia õppekavaga on meil juba pikaajaline, üle 15 aasta pikkune kogemus. Üliõpilased omandavad oskused ja teadmised audiovisuaalse sisu loomiseks erinevate platvormide jaoks. Loometööd valmivad rühmatöö tulemusena ning selleks on üliõpilaste kasutuses nüüdisaegne tehnika ja stuudikompleks.

Hagi Šein

Mille poolest õppekava teistest eristub? Usume, et õppimine on kõige efektiivsem, kui see toimub läbi tegevuse. Me paneme palju rõhku erialasele praktilisele ettevalmistusele, mis avab võimaluse rahvusvaheliseks karjääriks üha kiiremini arenevas audiovisuaalmeedia tööstuses.

Milliseid ainekursuseid saavad üliõpilased võtta? Kolm aastat kestev õppekava on praktilise suunitlusega, oskused ja teadmised, mis on vajalikud audiovisuaalse sisu loomiseks, omandatakse praktilise töö käigus. Õppekava võimaldab saada teoreetilisi teadmisi ja praktilisi kogemusi audiovisuaaltoodete arendamiseks ja loomiseks. Õpitakse kirjutama stsenaariume, planeerima, produtseerima, filmima ja monteerima telesaateid, lühimängufilme, dokumentaalfilme, muusikavideosid, reklaame ja tellimusfilme. Üliõpilased saavad kätt proovida mitmete loominguliste ja interdistsiplinaarsete projektidega.

Millised praktilised oskused tudeng õpingute jooksul omandab? Õpingute kestel omandatakse baasoskused, mis on vajalikud audiovisuaalse sisu tootmiseks televisioonis ja filminduses, alates stsenaariumi kirjutamisest, lavastamisest, tootmiseelsest ja tootmisaegsest tööst kuni tehniliste oskuste omandamiseni (kaameratöö, montaaž, valgustus ja heli).

Millise taustaga üliõpilasele võiks õppekava huvi pakkuda? Ootame aktiivseid ja loomingulisi noori, kellel on suur huvi ning pühendumus ja kelle sooviks on saada ettevalmistus audiovisuaalmeedia loominguliseks ja praktiliseks tööks.

Kus võiks lõpetaja töötada? Bakalaureuse õppekava annab hea aluse jätkamaks õpinguid vastavatel magistritaseme erialadel nii Eestis kui väljaspool Eestit. Meie lõpetajatel on kvalifikatsioon, mis võimaldab asuda tööle nii televisiooni, filmi kui meedia valdkonnas, näiteks režissööri abi, produtsendi, stsenaristi, ajakirjaniku, monteerija, toimetaja või operaatorina.

Mis on teie arvates õppekava juures kõige põnevam? Arvan, et õppekava juures on kõige põnevam akadeemiliste ning praktiliste teadmiste ja oskuste tasakaal, mis aitavad pärast kolme aasta pikkuseid intensiivseid õpinguid rahvusvahelises keskkonnas panna aluse loomingulisele karjäärile audiovisuaalmeedia tööstuses.