Filmi- ja meediablogi

Ülipaljususe uurimine koos professor Monika Płużyczkaga

BFMil on külas professor Monika Płużyczkat Varssavi Ülikoolist. Tema loengud on suunatud kultuuridevahelise kommunikatsiooni uurimise mõistmise süvendamisele ja oskuste arendamisele.

Ülipaljususe uurimine koos professor Monika Płużyczkaga

Oleme äärmiselt tänulikud võimaluse eest võõrustada professor Monika Płużyczka, pakkudes kommunikatsioonijuhtimise magistriõppe üliõpilastele ning teistele kursuse ̒Ülipaljusus ja kultuuridevaheline kommunikatsioon’ osalejatele haruldast võimalust süveneda kultuuridevahelise kommunikatsiooni uurimise sügavustesse valdkonna ühe juhtiva eksperdi käe all.

Professor Monika Płużyczka (dr hab., prof. ucz.) on tunnustatud teadlane kultuuridevahelise kommunikatsiooni ja tõlkeuuringute valdkonnas. Ta juhib Varssavi ülikooli tõlketeaduse osakonda ja eksperimentaalse silmade jälgimise lingvistika laboratooriumi. Tema ulatuslikud teadusuuringud ja uuenduslikud lähenemisviisid on andnud olulise panuse kultuuridevahelise kommunikatsiooni uuringute edendamisse.

Professor M. Płużyczka avas oma loengud põhjaliku sissejuhatusega kultuuridevahelise kommunikatsiooni teadusliku uurimismetoodika põhialustest. Peamised teemad hõlmasid teadusliku uurimistöö rolli, olulisi meetodeid ja suuniseid uurimistööde läbiviimiseks. Loengutes andis ta põhjaliku ülevaate kultuuridevahelise kommunikatsiooni teadusuuringute liikidest, tuues esile nende vastavad meetodid, eelised ja piirangud. Lisaks juhendas professor Płużyczka osalejaid uurimisprobleemide määratlemise ja elujõuliste uurimisküsimuste sõnastamise teemadel.

Kursusel osalejad õppisid ka erinevaid hüpoteeside tüüpe ja said praktilisi nõuandeid nende koostamiseks. Loeng käsitles sobivate uurimismeetodite valikut eri tüüpi uuringute jaoks, tuues konkreetseid näiteid kultuuridevahelise kommunikatsiooni uuringutest. Need näited ulatusid audiovisuaalsest tõlkeanalüüsist kuni vastuvõtjale ja protsessile orienteeritud uuringuteni, andes rikkaliku ülevaate kultuuridevahelise kommunikatsiooni puhul rakendatavatest uurimiskavadest.

Professor Monika Płużyczka loengus

Professor Monika Płużyczka loengud tutvustavad osalejatele ka silmade jälgimise metoodikat, mis on kultuuridevahelise kommunikatsiooni tipptasemel uurimistehnika. Professor Płużyczka andis ajaloolise ülevaate silmajälgimisseadmetest, arutas erinevaid silmaliigutusi ja selgitas erinevaid silmajälgimise parameetreid. Loengutes toodi näiteid silmade jälgimise uuringutest erinevates valdkondades, tutvustades selle meetodi mitmekülgsust ja rakendatavust.

Üks tema töötubadest tutvustab eksperimentaalse keeleteaduse ja kultuuridevahelise tõlke projekti, rõhutades selle uuenduslikku lähenemist kultuuridevahelise kommunikatsiooni uurimisele. Osalejatele tutvustatakse erinevaid eksperimentaalseid uurimiskavasid, sealhulgas silmade jälgimise katseid. Professor Płużyczka jagab üksikasjalikke näiteid, illustreerides kogu uurimisprotsessi alates uurimisprobleemide määratlemisest ja hüpoteeside sõnastamisest kuni katsete kavandamise, tulemuste analüüsimise ja järelduste koostamiseni.

Teksti autor on dr Anastassia Zabrodskaja, kes on kultuuridevahelise kommunikatsiooni professor, Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi kommunikatsioonijuhtimise magistrikava kuraator ning European Masters in Intercultural Communication (EMICC) õppe- ja uurimisvõrgustiku tegevdirektor.