• Juhendaja:

  Merike Aarma, 
  muusikapedagoog,
  MA muusikateadused TLÜ

 • Toimumise aeg: 

 • Minimaalne huviliste arv: 2 osalejat

  Maksimaalne huviliste arv: 10 osalejat

 • Kursuse maht: 28 akadeemilist tundi

 • Kursuse hind: 60 eurot (ei sisalda käibemaksu)

 

Koolituse sisu:

Tutvustada ja praktiliselt juhendada nii BA (IKUMUMU) kui MA (muusikaõpetaja) sisseastumisnõudeid solfedžos, klaveris, laulmises, dirigeerimises.

Koolituse eesmärk: 

Tutvustada muusika aineid tulevastele nii BA (IKUMUMU) kui MA (muusikaõpetaja) üliõpilastele antud eriala ja pakkuda sisseastumiseks vajalikku koolitust.

Õpitulemus:

Osaleja teab sisseastumisnõudeid ja suudab hinnata oma oskusi sisseastumiseksamite ettevalmistamisel.

Lisainfo ja registreerumine:

Katrin Sigijane
BFM koolitusjuht

aadressNarva mnt 27, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 6199 908, 509 6692