Registreeru koolitusele:

Koolituse toimumise aeg: 20.veebruar kuni 14.mai, kord kuus neljapäeviti, kell 17-20.00

Koolitaja: Elyna Nevski, phD, MSc, kasvatusteadused, haridustehnoloogia lektor Haridusteaduste instituut (TLÜ)
Haridustehnoloog ja informaatika õpetaja (Varbola Lasteaed-Algkool)
Pälvis “Aasta 2019 Raplamaa põhikooli aineõpetaja” tiitli

Sihtgrupp: lapsevanemad, kes tunnevad huvi väikelaste digimaailma vastu

Grupi suurus: kuni 25 osalejat

Koolituse maht: kontaktõpe 16 akadeemilist tundi, iseseisev õpe 4 akadeemilist tundi

Koolituse hind: 60 eurot, hind sisaldab käibemaksu

 

Koolituse eesmärk:

Saada vajalikku teavet, praktilisi näiteid ja soovitusi, kuidas olla nutikas lapsevanem ja toetada lapse digitehnoloogia kasutamist ning korrastada kogu pere digiharjumusi.

Sisu:

Kursus koosneb 4 moodulist

I moodul, 20 veebruaril –LAPSE ARENG JA DIGIMÄNG 
•    Lapse arenguetapid ja eeldatavad oskused
•    Mängu tähtsus lapse elus
•    Digimäng vs traditsiooniline mäng
•    Laste digimängu juhendamine

II moodul, 19.märtsil – LASTE DIGIPÄDEVUSED 
•    Digipädevusmudelite selgitus (koos praktiliste näidetega)
•    Kooli ja lasteaia roll laste digipädevuste arendamisel 

III moodul, 16.aprillil – MEEDIAPAAST 
•    Digitehnoloogia ohud ja võimalused
•    Soovitused (nipid ja trikid) lapsevanemale

IV moodul, 14.mail – PRAKTILINE MEEDIAKASVATUS 
•    Meediateadlikkust kujundavate õpetusolukordade loomine
•    Näited erinevatest meedia sisuelementide kasutamisest lastega

 

Õpiväljundid:

Koolituse tulemusena osaleja:

  •    Tunneb ära peamised vahendamisstrateegaid ja vahendajarollid lapse digimängus
  •    Seostab laste digitehnoloogia kasutust digipädevustega
  •    Mõtestab ja hindab nii enda kui ka oma pere digiharjumusi
  •    Hindab meediast tulenevaid ohte ning võimalusi oma pere kontekstis

 

Lisainfo:

Katrin Sigijane
BFM koolitusjuht

aadress: Narva mnt 27, 10120 Tallinn

Telefon: (+372) 6199 908, 509 6692

E-post: katrin.sigijane@tlu.ee