Juhendaja: Margit Keerdo Dawson (BFM) ja Katrin Kuusik (BFM)

 

Grupi suurus: kuni 20 osalejat 

 

Toimumiskoht: Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut (BFM),
Tallinna Ülikool, NOVA hoone, Narva mnt 27

 

Koolitus on oma erialal töötavale õpetajale tasuta 

Sisu:

1. Filmi valmimiskäik ja stsenaristika

2. Filmi režii

3. Operaatoritöö ja valgus filmis

4. Heli ja muusika filmis

5. Montaaž filmis

6. Montaaži praktikum

7. Filmi produtseerimine

8. Filmide kasutamise didaktilised võimalused õppeprotsessis

9. Iseseisvate tööde analüüs

Õppetöö on jagatud kaheks: loengud ning praktiline kodutöö. 

Eesmärk:

Hästi palju sai kõike praktiliselt katsetada ja väga toredad tasemel koolitajad. Kõik oli äärmiselt põnev k.a. katsetused tahvlitega

  • luua eeldused gümnaasiumi riikliku õppekava valikaine „Kirjandus ja film“ õpetamiseks üldhariduskoolis;
  • kujundada valmidus kasutada filmi õppeprotsessis;
  • saada ülevaade filmi valmimise protsessist;
  • õppida tundma lihtsamaid monteerimisvõtteid vabavaralise montaažiprogrammiga MovieMaker

Õpiväljundid:

Osaleja on tutvunud animatsiooni ja filmi loomisetappide erinevates õppeainetes rakendusvõimalustega. Omandanud avastusõppe meetodil praktilised oskused lihtsama joonisfilmi, lamenuku ja lühifilmi loomiseks ja suudab ise neid oma õpilastele õpetada ning lihtsamate filmiklippide tegemisel juhendada ja abistada.

Antud oskused toetavad kaasaegset õpikäsitlust ja digitaalse kultuuri kaasamist õppetöösse.

Sihtgrupp:

Kindlasti see, et hästi palju sai kõike praktiliselt katsetada ja väga toredad tasemel koolitajad. Kõik oli äärmiselt põnev k.a. katsetused tahvlitega

Üldhariduskoolide õpetajad

Koolituse kestus: 

kolm päeva, kell 10-19 (36 akadeemilist tundi). NB! Auditoorsele õppetööle lisandub iseseisev töö (kuni 40 akadeemilist tundi).

Lisainfo ja registreerumine:

Katrin Sigijane
BFM koolitusjuht

aadressNarva mnt 27, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 6199 908, 509 6692