Õpetamisviis ja loov lähenemine, koolitaja käitus meiega nagu omavanune ja sai meist aru. Kursusele läheneti loovamalt kui tavakoolis.

Sisu:

1. Sissejuhatus ristmeediasse
Ülevaade meedia ajaloost, ristmeedia mõiste kujunemisest. Selgitus, mida meedia all mõeldakse. Erinevate meediate tutvustus: eripärad, sisuline ja tehnoloogiline kujunemine.
2. Ristmeedia erinevad tehnoloogilised platvormid ning nendega seotud tehnoloogiaid ja vahendid.
3. Loo jutustamine meedias
Loo jutustamise kunst (storytelling), ideede otsimine, arendamine, teostamine, illusioonide loomine, mäng tunnete ja assotsiatsioonidega. Loo kombineeritud jutustamine erinevates meediates ja erinevatel platvormidel. 
4. Ristmeedia tänapäeval
Traditsioonilise meedia ja uue meedia kombineerimisel saavutatava sünergia tekkimise võimaluste analüüs.
5. Heli ja video kasutamine sotsiaalmeedias
Montaaži algtõed, lihtsamad tööriistad. 
6. Ristmeedia äri teenistuses

Eesmärk:

Sai uusi teadmisi palju, koolitaja oli tore ja sõbralik ning ülesanded olid väljakutsuvad

 teadvustada, mõista ja väärtustada ristmeedia olemust, teada saada ristmeedia vastuvõtust, sisu loomisest ja mõjust inimestele, kujundada vajalikud oskused ristmeedia olemuse mõistmiseks, ristmeedia sisu tarbimiseks, loomiseks ning analüüsimiseks.

Koolituse kestus: 

6 õppepäeva

Sihtgrupp:

Gümnaasiumi- ja kutsekooliõpilased, kes on huvitatud ristmeediast ja iseenda kui meediatarbija ja sisu looja arendamisest.

Lisainfo ja registreerumine:

Katrin Sigijane
BFM koolitusjuht

aadressNarva mnt 27, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 6199 908, 509 6692