Vastuvõtueksam koosneb kolmest osast:
1. Kirjalik essee 20%
2. Loovülesanne 30%
3. Portfoolio ja vestlus 50% 

Motivatsioonikiri ja ​loominguline ​portfoolio tuleb saata hiljemalt 1. juuliks aadressile media@tlu.ee

I voor: 3. juulil kell 10.00 ruumis N-207 kirjalik essee (90 minutit)
II voor: 3-4. juulil iseseisev loovülesanne, mis tuleb saata hiljemalt 4. juuliks kell 12.00 media@tlu.ee. Iseseisva ülesande teemad antakse enne kirjaliku essee kirjutamist eelmisel päeval. 
III voor: 5. juulil algusega kell 10.00 ruumis N-206 - vestlused komisjoniliikmetega.