Sisseastumiskatsed koosnevad erialakatsetest ja vestlusest.

Koos sisseastumisdokumentidega tuleb esitada varem valminud loometööde paremik ehk portfoolio ning motivatsioonikiri, mis kirjeldab soove ja põhjuseid miks tulla õppima muusikat ja kunsti ühendavale õppekavale. Portfoolio ja motivatsioonikiri palume saata Mari Kirmele mari.kirme@tlu.ee. Portfoolio esitada alates 5. juunist.

Vastuvõtueksamid:

8. juuli:

  • kell 9.00 Infotund ruumis M-218 (Tallinna saal)
  • kell 10.00 Eriala katsete algus kunsti mooduli valinutel ruumis T-318 (Terra), muusika mooduli valinutel T-314 (Terra). 

Muusika mooduli eriala katseteks on muusikalised katsed. kus tuleb esitada vabalt valitud a capella laul või instrumentaalpala, üks klaveripala ja musikaalsustest (mäludiktaat, duur/moll helirida, lihtintervallid, duur/moll kolmkõlad + prima vista lihtsa meloodia noodist laulmine). täpsem info Vaike Kiik-Salupere, vkiik@tlu.ee
Kunsti mooduli eriala katseteks on joonistamine ja kaks kompositsiooni ülesannet. Kompositsiooni ülesandeks on heli visualiseerimine ja selleks palume võimalusel kaasa võtta nutitelefon. Lisaks võtke kaasa harilikke pliiatseid, kustutuskumm, pintslid, kattevärvid (akrüül või guašš), liimipulk, joonlaud, käärid.  täpsem info Krista Aren krista.aren@tlu.ee

09. juuli:

  • kell 10.00 Muusika suuna valinutele toimub vestlusvoor ruumis T-314, kunsti suuna valinutele ruumis T-317

Hindamiskriteerumid arvestavad erialaoskusi ja soovi/motivatsiooni end arendada.