Kultuuri- või spordisündmus

Riho Pätsi Keskuse seminar ja 6. Digitaalse heliloomingu konkursi auhindamine

Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut

22.05.2019 kell 13.00 - 17.00

Lisa kalendrisse

iCal calendar

Eestikeelsele gümnaasiumiharidusele üleminekul on üheks huvipakkuvamaks teemaks eesti- ja venekeelsete õpilaste mõneti erinevad arusaamad muusikalisest sh digitaalsest omaloomingust, selle ettekandevõimalustest muusikatunnis ning õpetajate osast loovtegevuste initsiaatorina-toetajana. Neid teemasid kajastavad TLÜ/EMTA muusikaõpetaja MA ühisõppekava üliõpilaste T. Šumilova ja T. Pruuli ettekanded.

BFM IKUMUMU BA üliõpilaste A. Marki, F. Tikerpuu ja H. Rannuse ettekanded tutvustavad juba konkreetsemalt digitaalse omaloomingu võimalusi – selle audiovisuaalseid rakendusi arvutimängudes, elektroonilise tantsumuusika loomise võimalusi ning seda, kuidas kajastub hiphop voogedastuskanalites.

Seminaril tutvustatakse samuti TLÜ riikliku DigiÕppeVaramu (DÕV) projekti gümnaasiumi muusikaajaloo materjale, mille üheks koostajaks on G. Lock.

Päeva lõpetab 2014. aastal alguse saanud TLÜ BFMi digitaalse heliloomingu konkursi autasustamine. Kuulutatakse välja auhinnatööd ja võitjad. 12.-19. aastastele õpilastele suunatud konkurss toimub sel aastal kuuendat korda. Töid hinnati elektroonilise tantsumuusika ning helimaastiku/eksperimentaalse muusika kategooriates, kokku laekus 25 pala. Ettekannete vahepaladena saab kuulda nii eelmise aasta auhinnatud digiloomingut kui käesoleva aasta auhinnatud töid. Vokaalmuusikaga pakub vaheldust BFMi IKUMUMU üliõpiaste ansambel.

Kava

13.00 Tiina Selke, Vaike Kiik-Salupere (BFMi dotsendid)
Seminari avamine, tervitus, ajakirja CFMAE tutvustamine. Iga ettekande järel digitaalne vahepala 2018. aasta konkursilt.

13.10 Tatjana Šumilova (muusikaõpetaja MA üliõpilane BFM/EMTA juhendaja T. Selke)
Eesti vene- ja eestikeelsete õpilaste hoiakud digiloomingusse ning selle ettekandmise võimalustesse muusikatunnis

13.30 Tuuli Pruul (muusikaõpetaja MA üliõpilane BFM/EMTA, juhendaja V. Kiik-Salupere)
Gümnaasiumiõpilaste ootused ja õpetajate arusaamad õpilaste heliloomingust muusikatunnis

13.50 Gerhard Lock (BFMi lektor)
TLÜ riikliku DigiÕppeVaramu (DÕV) projekti muusikaajaloo materjalid gümnaasiumile

14.15–14.45 kohvipaus

14.45–15.05 Andrea Mark (IKUMUMU BA üliõpilane, juhendaja A. Ulvik)
Videomängude helindamise võimalustest 1980. aastatest tänapäevani

15.05–15.25 Holger Rannus (IKUMUMU BA üliõpilane, juhendaja G. Lock)
Hiphop ja voogedastuskanalid

15.25–15.45 Frants Tikerpuu (IKUMUMU BA üliõpilane, juhendaja G. Lock)
Elektroonilise tantsumuusika loomise printsiibid

15.45–16.00 kohvipaus T-314 ruumis

16.00–16.15 Digikonkursi avamine, IKUMUMU üliõpilaste vokaalansambli esinemine
16.15–17.00 Digikonkursi auhindamine ja auhinnatud tööde esitlus

Konkursi nominendid

  • Richard Rasmus Raam (Tartu Herbert Masingu kool)
  • Alar Kotkas (Tartu Tamme Gümnaasium)
  • Jaan Kask (Kuressaare Gümnaasium)
  • Jekaterina Lazonen (Sillamäe Muusikakool)
  • Joonatan Jakobson (Laagri Kool)
  • Ramses Normak (Pirita Majandusgümnaasium)
  • William Undrits (Jakob Westholmi Gümnaasium)
  • Teet Simson (Gustav Adolfi Gümnaasium)
  • Karel Rebane (Tallinna Mustamäe Gümnaasium)