Kursuse eesmärgiks on anda ülevaade hiina kirja kujunemise ajaloost ja õppida tundma hiina kalligraafia erinevaid stiile ning pakkuda võimalust hiina standardkirja harjutamiseks.

Kursus annab ülevaate hiina kirja kujunemise ajaloost ja praktilisest kasutusest. Kursuse käigus tutvustatakse erinevaid kalligraafia stiile, ajaloos olulisi kalligraafe ning selgitatakse kirjamärgi ülesehitust ja erinevaid kalligraafilise teose kompositsiooni võtteid. Lisaks tutvustatakse kalligraafias kasutatavaid materjale ("nelja aaret") ja töövõtteid, õpitakse selgeks kaheksa põhilist joonetüüpi ning nende variatsioonid ning mõnede kirjamärkide tähendused ja nende korrektne kirjutamine. Praktilise kalligraafia harjutamise kaudu õpitakse tundma hiina kalligraafia olemust.

 

Õppeaine nimetus inglise k

Chinese Calligraphy in Theory and Practice

Õppeaine maht EAP

3.0

Orienteeruv kontakttundide maht

28

Õpetamise semester

sügis

Kontrollivorm

arvestus

Iseseisev töö

Üliõpilane harjutab iseseisvalt kontakttundides õpitud erinevaid pintslitehnikaid ja kopeerib näidiseid. Ta leiab iseseisvalt lõputöö jaoks kirjamärgi või sõna ning esitab hindamiseks korrektselt teostatud kalligraafilise töö. Iseseisva töömaht on 80 tundi.

Kursuse edukalt läbinud üliõpilane: 
• tunneb ning oskab anda lühidalt ülevaate hiina kirja kujunemise ajaloost ja selle praktilisi kasutusvõimalusitest ning oskab nimetada suurimaid kalligraafe ajaloos 
• oskab eristada erinevaid kalligraafia stiille ja suudab kirjeldada nende tunnusjooni 
• oskab nimetada ja lühidalt kirjeldada kirjamärgi ülesehituse põhimõtteid ja kalligraafilise teose kompositsiooni võtteid 
• tunneb kalligraafia praktilisi töövõtteid ja oskab valida õigeid töövahendeid 
• oskab kirjutada kaheksat põhilist joonetüüpi ning nende variatsioone 
• teab ühe või mõne tähemärgi tähendust ja ülesehitust ning oskab seda korrektselt kirjutada.

Hindamismeetodid

Üliõpilane on kohustatud osalema vähemalt 70% (20 kontakttundi 28-st) loengutes ja praktilistes kontakttundies. 
Hinne kujuneb kahest eksami osast: kirjalik test ja praktiline töö. Kirjalikus testis kontrollitakse üliõpilase teoreetilisi teadmisi hiina kirja ajaloost ja kirjamärkide struktuurist ning erinevatest kirjastiilidest. 
Praktilise tööna esitab üliõpilane kursuse lõpus vähemalt ühe kalligraafilise teose (üks kirjamärgist või sõnast), millega kontrollitakse üliõpilase praktilisi teadmisi ja oskusi hiina kirja kirjutamisel. 
Praktilise töö asemel võib üliõpilane keskenduda loengus käsitletud või vabalt valitud hiina kalligraafiaga seotud teemale ning esitada hindamiseks pikem essee või uurimus (maht 10-12 lk).

Kohustuslik kirjandus

Huang, Quanxin. A self-study course in regular script. Beijing: Sinolingua, 1997. 
Lai, Tien-chang. Chinese calligraphy: an introduction. Seattle; London: University of Washington Press, 1975. 
Hearn, Maxwell K. How to read Chinsese paintings. New York: Metropolitan Museum of Art; New Haven; London: Yale University Press, c2008. 
Qu, Lei Lei. Esimesed sammud Hiina kalligraafias: õpi kirjutama õnne ja edu sümboleid. Tallinn, Koolibri, 2008.

Asenduskirjandus

Guo, Bonan. Gate to Chinese calligraphy. Beijing, Foreign Languages Press, 1995. 
Huang, Quanxin. A self-study course in regular script. Beijing: Sinolingua, 1997. 
Lai, Tien-chang. Chinese calligraphy: an introduction. Seattle; London: University of Washington Press, 1975. 
Heinz Götze, ed. Chinese and Japanese calligraphy: spanning two thousand years. München: Prestel, c1989. 
Hearn, Maxwell K. How to read Chinsese paintings. New York: Metropolitan Museum of Art; New Haven; London: Yale University Press, c2008. 
Sullivan , Michael. The Arts of China. Berkeley, California, London,University of California Press, 2008. 
Qu, Lei Lei. Esimesed sammud Hiina kalligraafias: õpi kirjutama õnne ja edu sümboleid. Tallinn, Koolibri, 2008. 
The Beauty of Chinese painting, calligraphy and seal: selected works by calligraphers. Kaohsiung: Kaohsiung Museum of Fine Arts, 1996.