Kursuse eesmärgiks on õppida tundma Hiina teekultuuri, selle ajalugu ning tee joomisega seotud etiketti ja tõekspidamisi. Kursus annab ülevaate tee ajaloost, erinevatest teesortidest, tee kasvatamisest ja tootmise protsessist, tee valmistamiseks vajalikest vahenditest ja tee valmistamise erinevatest etappidest, aga ka üldisemalt teejoomise kultuurist ja etiketist. Kursuse jooksul arutletakse teega seotud filosoofiast.

pilt

Õppeaine nimetus inglise keeles

Chinese Tea Culture

Õppeaine maht EAP

Orienteeruv kontakttundide maht

28

Õpetamise semester

sügis-kevad

Kontrollivorm

arvestus

Iseseisev töö

Üliõpilane töötab iseseisvalt läbi kohustusliku kirjanduse ning esitab kursuse jooksul etteantud tähtajaks essee(d). Lisaks on vajalik kodune praktiseerimine.

Õppeaine õpiväljundid

Kursuse edukalt läbinud üliõpilane:

  • tunneb ja on võimeline andma ülevaadet tee ajaloost
  • oskab nimetada erinevaid teesorte
  • oskab kirjeldada tee tootmise protsessi
  • suudab üksikasjalikult kirjeldada teejoomise etiketti ning teetseremoonia reegleid
  • oskab valmistada erinevaid Hiina teesid õigel viisil

Hindamismeetodid

Hindamine koosneb kahest osast:

  1. Osalemine töötubades ning iseseisvalt töötubades esitatud  ülesannete täitmine: 25%
  2. Lõpuessee, hindamaks õpilase teadmisi Hiina teekultuurist: 75%