Eesti elanike vaimne tervis ja heaolu eriolukorra ja COVID-19 pandeemia ajal

Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi teadlast uuringu eesmärk on kaardistada Eesti elanike vaimse tervise ja heaolu erinevaid tahke Covid-19 pandeemia tingimustes Vabariigi Valituse välja kuulutatud eriolukorra käigus ja selle järel.

Praegu viivad teadlased läbi uuringu kolmandat andmekogumise lainet, mis käsitleb vaimset tervist ja heaolu sügisel. Selleks, et aidata teadlastel hetkeolukorda paremini uurida, kutsuvad nad kõiki üles küsitluses osalema.

Uuringu KOLMAS andmekogumise laine küsitlus oli avatud 30. novembrini. Suur tänu kõigile, kes osalesid!

Uuringu käigus kogutavate andmete põhjal on võimalik analüüsida ja anda Eesti riigile ajakohaseid andmeid, mis aitaksid saada ülevaate käesolevalt Eesti elanike vaimsest tervisest ja võimalusel teha ettepanekuid tervishoiuteenuste kättesaadavusest.

Selleks, et saada võimalikult mitmekesist infot Eesti elanike vaimse tervise ja heaolu kohta, viiakse küsitlused läbi nii eesti, vene kui inglise keeles. Selleks, et saada võimalikult mitmekesist infot Eesti elanike vaimse tervise ja heaolu kohta, viiakse uuring läbi mitmes erinevas andmekogumise laines, mis leiavad aset käesoleval hetkel ja hinnanguliselt 2, 3, 6 ja 12 kuud peale eriolukorra välja kuulutamist. Uuringus võib osaleda igaüks, kes on vähemalt 18-aastane ja elab Eestis. Uuring on kooskõlastatud Tallinna Ülikooli eetikakomiteega.

UURINGU ESIMESE LAINE TULEMUSED

Esimene küsitluse periood lõppes 10. mail 2020. Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi teadlased viisid 20. aprillist kuni 11. maini 2020 läbi eesti ja vene keeles kirjaliku küsitluse, milles osales 1252 täiskasvanut. Esimesest uuringulainest selgus, et pea kolmandikul vastanutest esines normist rohkem depressioonile viitavaid sümptomeid. 

TUTVU UURINGU RAPORTIGA


Projekti meeskond: Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi ning Käitumis- ja Neuroteaduste Tippkeskuse teadlased Kristjan Kask, Aleksander Pulver, Kadi Liik, Kristiina Uriko, Avo-Rein Tereping, Valeri Murnikov, Karel Kulbin ja Karolyn Schiff.