Digiblogi

DTI viis läbi 2 koolitust Riigi Infosüsteemi Ameti tellimusel

8.11 ja 21.-22.11 digitehnoloogiate instituut Riigi Infosüsteemi Ameti tellimusel viis läbi 2 koolitust: Avaliku sektori töötaja andmekirjaoskus ja Andmete haldamine ja avalikustamine kohalikus omavalitsuses. Koolitajateks olid infoteaduste suunast Kädi Riisma, Sigrid Mandre ja Merle Laurits.

ria

Eesti digühiskonna 2030. aasta üheks oluliseks eesmärgiks on muuta avalikku sektorit andmepõhiseks nii otsuste tegemisel kui ka teenuste osutamisel. Kuigi järjest enam teadvustatakse andmete olulisust, puuduvad inimestel enamasti baasteadmised ja oskused, kuidas andmeid tulemuslikult kasutada ja hallata, millised on sotsiaalsed, majanduslikud ja struktuursed mõju ümbritsevale ning milliste riskide (näiteks privaatsus, andmekaitse, kallutatvus) ja võimalustega tuleks arvestada.

Andmekirjaoskuse koolituse eesmärgiks oli omandada andmekirjaoskuse alased baasteadmised ja -oskused andmete kogumiseks, haldamiseks ja kasutamiseks avalikus sektoris. Koolitus toimus hübriidkoolitusena, MS Teamsis modereeris Aira Lepik, ning Park Inn by Radisson Centralis. Õpetatud sai ca 70 osalejat erinevatest riigiasutustest nagu Terviseamet, Transpordiamet, Registrite ja Infosüsteemide Keskus jt.

Eestis tervikuna on andmete haldamise ja avalikustamise olukord pidevalt paranenud. Kui veel 2018. aastal oli avaandmete teabeväravas avalikustatud 86 andmestikku, siis 2022 augustiks on avalikustatud juba 1307 andmestikku. Samas on kohalike omavalitsuste poolt avalikustatud andmestike hulk endiselt vähene – senini on avaandmeid avalikustanud ainult 11 kohalikku omavalitsust 79-st, avalikustatud andmestike kvaliteet on üldjuhul madal või ebaühtlane.

Koolituse „Andmete avalikustamine ja haldamine KOV-is” eesmärgiks oli omandada teadmised ja oskused andmete haldamiseks ja avalikustamiseks kohalikus omavalitsuses vastavalt seadusandluse nõuetele. 2-päevasel koolitusel osales ca 30 osalejat kohalikest omavalitsustest üle Eesti nagu Kuusalu, Türi, Kehtna vallavalitsus ning Paide ja Kohtla-Järve linnavalitsus jt. Koolitust salvestati ja kanti üle keskkonnas Worksup, samuti oli osalejaid kohapeal Radisson Blu Hotel Olümpias.

Täname kõiki, kes panustasid koolituste ettevalmistamisesse ja läbiviimisesse!

Täienduskoolituse juht Kersti Maidra, kersti.maidra@tlu.ee

Krattide veebileht