Digiblogi

Gate2Math - nutikas raamatukogu matemaatika õpetamiseks

Gate2Math on rahvusvaheline ERASMUS projekt, mille eesmärk on luua ja võtta kasutusele tõhus Gate2Mathi nutikas raamatukogu, mis aitab valida parimaid avatud ja mitmekeelseid õppematerjale kõrghariduse tasemel matemaatika õpetamiseks. Plaanis on luua raamatukogu, mis sisaldaks erinevaid materjale, nagu videod, infograafikud, mängud, rakendused, esitlused, animatsioonid, blogid, bibliograafilised viited, küsimustikud, andmebaasid, vikid, kursused ja käsitlused, mis kajastavad algebrat, matemaatilist analüüsi, geomeetriat, statistikat ja tõenäosust ning nende rakendusi STEM-õpetamises.

gate

Projekti Gate2Math eesmärk on anda õppejõududele ja üliõpilastele lihtsam juurdepääs kvaliteetsetele matemaatika õppematerjalidele ning parandada läbi selle matemaatikaõpetuse kvaliteeti. Materjalid on avatud ja mitmekeelsed (sh eesti keeles), neid on lihtne leida, valida ja kohandada vastavalt üliõpilaste vajadustele ja eelistustele. Materjalid on kättesaadavad kuues keeles, et aidata kaasa rahvusvahelisele hariduskoostööle.

Projekti partnerid on kuus kõrgharidusasutust: UPC (Hispaania), CAMPUS02 (Austria), IPP (Portugal), UTC (Rumeenia) ning kaks Tallinnas asuvat asutust - Tallinna Ülikool (TLU) ja Tallinna Tehnikaülikool (TTK). Järjekordne kohapealne kohtumine toimus 20.04-21.04 Grazis. Tallinna Ülikoolist osalesid matemaatika õppejõud Tatjana Tamberg ja Annika Volt. 

g

Tallinna Ülikooli roll antud projektis ei seisne ainult materjalide loomises, otsimises, kohandamises ja tõlkimises, vaid ka raamatukogu testimises, rahvusvaheliste koolituste korraldamises ning osalemises koolitustel koos õppejõudude ja üliõpilastega. Projektis löövad kaasa Annika Volt, Tatjana Tamberg ja Anna Šeletski.

Rohkem projektist