Digiblogi

ILLUMINE projekti kolmas uudiskiri

il

ILLUMINE Erasmus+ strateegilise koostöö projekti kolmandas uudiskirjas leiate ülevaate õpetajate koostöisest koolitusest, kus eri riikide õpetajad valmistasid koos ette tõhusaid teaduspõhiseid õpistrateegiaid tutvustavaid materjale ja videosid oma kogemustest nende strateegiate kasutamisel, et selle kaudu ka oma kolleegidele ja nende õpilastele erinevaid õpistrateegiaid  ning nende rakndamiseks sobivaid digitehnoloogiaid tutvustada. Uudiskiri tutvustab lähemalt ka vahelduvõppe strateegiat.

Loe uudiskirja siit