Digiblogi

Kristiina Vaikmets: „Soovin seda toredat tunnet massideni viia.“

Kristiina Vaikmets on Tallinna Ülikooli täienduskoolituste lektor. See aasta viib ta läbi uut koolitust „Digivahendite kasutamine täiskasvanute koolitamisel“. Intervjuus räägib Kristiina digipädevusest ja selle koolituse tähtsusest.

Kristiina

Olete ajalooõpetaja, kuidas Te sattusite koolitama digipädevusi? 

Digipädevuste koolitamiseni viis mind see, et ma oma läbiviidavates tundides meeleldi kasutasin palju erinevaid digikeskkondi ja võimalusi. Samuti olen õpetanud informaatikat ning see valdkond tõmbas mind väga enda poole. See viiski mind neli aastat tagasi Tartu Ülikooli informaatikaõpetaja lisaeriala õppima. Sealt sain palju väärtuslikke teadmisi ja oskuseid juurde. Mulle väga meeldib leida võimalusi, kuidas ainealaseid teadmisi ja õpitulemusi erinevate digivõimalustega kokku panna. Kuna mul on pikaaegne aineõpetajana töötamise kogemus, oskan hästi leida aineõpetamise ja digipädevuste vahel tasakaalu. Samuti on mul enda tööst palju praktilisi näiteid, kuidas teooriat ka reaalselt ellu rakendada ning sedagi, millised on olnud minu enda senised õnnestumised ja ebaõnnestumised. 

Mis Teid paelub digipädevuste õpetamisel? 

Olen enamuse enda karjäärist töötanud HEV (toim. hariduslike erivajadustega) õpilastega. Kuna soovisin nendeni jõuda oma ajaloo teadmistega, olen selleks pidanud otsima väga erinevaid meetodeid ja võimalusi. Juba päris ammu jõudsin arvuti ja erinevate e-keskkondade ning nende võimalusteni. Nägin, et õpilaste jaoks oli see sageli väga haarav ning pakkus neile õppimiseks rohkem motivatsiooni, kui paberil töölehed ja töövihikud. See on viinud mind soovini pidevalt juurde õppida ja areneda. Seetõttu olen leidnud ühe väljundi enda jaoks ka Mauruse kirjastuses ajaloo digisisu arendajana. Ideaalne võimalus, kuidas kahe valdkonna oskused ja teadmised kokku panna. Põhiliselt paelubki mind sära õpilaste silmis ja tsiteerides ühte oma õpilast: "Tehes e-ülesandeid pole mul üldse tunnet, et ma õpiks. See on nii tore". Soovin seda toredat tunnet massideni viia. 

Kuidas on Teie koolitused üles ehitatud (praktiline ja teoreetiline pool)? 

Enamus minu koolitusi toimuvad Zoomis ja see võimaldab inimestel tarkust omandada ilma, et peaks tulema Tallinnasse. Enamikel minu koolitustel on kodune töö, kus õppurid peavad ise mõned e-ülesanded disainima ja seda just selleks, et õpitavat saaks kohe ellu rakendada ja luua endale mõned praktilised e-ülesanded. Me läbime teoorias erinevaid e-keskkondi ja näitan osalejatele, kus ja mida saab teha. Samuti jagan hästi palju enda praktilisi kogemusi ja näiteid, mida ja kuidas olen teinud ning kuidas kasutanud antud keskkonda. 

Palun rääkige, kellele täpsemalt on suunatud koolitus „Digivahendite kasutamine täiskasvanute koolitamisel“.

See koolitus on suunatud kõigile neile, kes koolitavad täiskasvanud õppureid igapäevaselt. Sobib nii keeleõpetajatele, kui ka teiste valdkondade koolitajatele. Eesmärk on näidata koolitajatele, milliseid digivahendeid saab koolitamisel kasutada ja jagada ideid, kuidas täpsemalt seda teha. Kõik meetodid tehakse ka praktiliselt koolituselt läbi. 

Millega on vaja arvestada täiskasvanutele koolituste läbiviimisel? 

Iga täiskasvanu tuleb koolitusele suurema või väiksema hulga eelteadmistega, mis ka mõjutavad tema suhtumist ja ideid ning soovi õppida. Oluline on osata neid eelteadmisi enda kasuks tööle panna. Samuti peaksid koolitused olema võimalikult asised ning informatiivsed, et täiskasvanu, kes jagab enda aega mitmete erinevate kohustuste vahel leiaks koolitusel võimalikult palju vajalikku enda jaoks. Sellepärast püüan mina ka oma koolitused hoida võimalikult praktilised ning täita neid näidetega elust endast, mis konkreetse teemaga kõige paremini haakuvad.