Digiblogi

LeaderAI projekti tulemused

AI

Organisatsioonid viiest Euroopa Liidu riigist - Küproselt, Kreekast, Eestist, Rumeeniast ja Portugalist - ühendasid oma jõud, et ühe projektimeeskonnana käivitada LEADER-AI projekt. Projekti eesmärk tuleneb vajadusest tõhusa digitaalse õppe järele kõrghariduses, mis vastab õpilaste vajadustele, tugevustele ja oskustele, ja kasutab arenenud tehnoloogiaid, sealhulgas tehisintellekti (AI).

LEADER-AI alustas 31. detsembril 2022 ja kestab 24 kuud. Järgmise kahe aasta jooksul arendame ja jagame erinevaid hariduslikke materjale kõrgkoolide õppejõududele ja personalile, et toetada neid AI-põhiste ja Õpianalüütika tööriistade kasutuselevõtul personaliseeritu õppimise toetamiseks kõrghariduses. Õppijate mitmekesiste individuaalsete omaduste toetamiseks saavad õpetajad ja akadeemiline personal rakendada personaliseeritud õpetamisviisi, kasutades tehisintellekti ja andmepõhiseid tööriistu. AI-põhised rakendused saavad automaatselt vastata õpilaste vajadustele pakkudes personaalselt kohandatud õpetamist ning tuge. LEADER-AI konsortsium pakub praktilisi juhiseid, mida kohandavad õppejõud, akadeemikud ja haridustehnoloogid oma õpetamis- ja õppetegevustesse saavad kohandada. Konsortsium töötab Euroopa Komisjoni Euroopa Haridusruumi eesmärkide raames, et parandada Euroopa haridussüsteemi digitaalset võimekust, kasutades ära uute tehnoloogiate, nagu AI, pakutavaid võimalusi. Projekti käigus pakuvad projektipartnerid erinevaid materjale ja lahendusi, arendades ja jagades järgmisi olulisi tulemusi:

  • LEADER-AI tööriistakomplekt
  • Stsenaariumipõhine koolitus ja selle piloteerimine
  • Interaktiivne e-õppe platvorm ja digitaalsed materjalid

Partenrid toetavad tugevalt LEADER-AI tulemuste laialdast levikut ja kasutamist asjakohastes kõrgharidusasutustes, pakkudes oma kogemust ja jagades projekti tulemusi katsetamis- ja piloteerimisüritustel, riiklikel üritustel ja Küprosel toimuval lõppkonverentsil. Kõik need hariduslikud materjalid on tasuta kättesaadavad siin:

Uudiskiri mai 2023

Uudiskiri november 2023

Facebook

Twitter

Veebileht