Digiblogi

Tehnoloogiaõppe valdkonnas juurutatakse koostööna aktiivõpet

Tallinna Ülikool teeb koostööd projektis ALIEN (Active Learning in International ENgineering contexts), kus töö toimub rahvusvahelises kogukonnas, et edendada aktiivõpet. Loodud on ka veebiportaal, kuhu kogutakse teadmisi ja mille kaudu levitatakse tulemusi.

projekt ALIEN

Euroopa ja Aasia
10 riiki
17 ülikooli
enam kui 100 kursust
rohkem kui 1500 üliõpilast

Suurim rõhk on Aasia ülikoolidele riistvara hankimine, et nad saaksid endale arvutilaborid, mis võimaldavad aktiivõpet. Ilma võimekate arvutiteta ei saa näiteks tööle panna VR seadmeid ega kasutada muid nõudlikumaid lahendusi. Euroopa ülikoolide, sealhulgas Tallinna Ülikooli suurim roll on jagada teadmisi ja kogemusi, kuidas tehnikat kasutada, et see lihtsalt seisma ei jääks. Näitame laborite kasutamist ja koordineerime rahvusvahelist kogukonda, kus aktiivõpet edendatakse. Oleme kolme aasta jooksul korraldanud erinevaid veebiseminare ja teinud esitlusi ning erinevaid ülikoole külastanud. 

Aktiivõppe portaal
Koostöö tulemusena on valminud keskkond, kuhu on koondatud digitaalsed töövahendid, mis võimaldavad tudengitel teha rahvusvahelises kogukonnas koostööd ning katseid. Portaalis on ka probleemide kirjelduste kogum. Kui keegi tahab probleemõpet rakendada, aga ei ole leidnud probleemi, siis see on heaks ideede ammutamise kohaks.
Portaali

Kõige keerulisem on mõtteviisi muutmine
Aasia tudengid ei esita reeglina tunnis küsimusi, sest nii on nende ühiskonnas viisakas. Euroopa ülikoolides innustavad õppejõud küsimusi küsima, sest õppejõud ei pruugi olla kõige targem kõikides küsimuses ja väärtust võib lisada hoopis kaastudeng. Teisest küljest tutvustavad ka Aasia õppejõud oma meetodeid ja selles osas Euroopaga suuri erinevuseid ei ole. Küll aga on erinevus selles, et kui Euroopas on julgus anda rohkem kontrolli tudengi kätte, siis Aasias on kontroll pigem ülikooli ja õppejõu käes.

Koostöö eesmärgid
Koostöö tulemusel areneb tehnoloogiatudengite kriitilise mõtlemise oskus, loomingulisus, probleemide lahendamise oskus, sisemine motivatsioon ja koostöö oskus. Tekib ka virtuaalne õpikeskkond ja kogukond, kus tehnoloogialembene põlvkond end koduselt tunneb. Aktiivõppe toetamine näiteks VR ja AR simulatsioonidel põhinevate mängude ja muude IKT vahenditega lisab väärtust veelgi. Projekt lõppeb 2021. aasta aprillis.