Digiblogi

Toimus Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia keskuse poolt koordineeritava programmi lõpuüritus

1.detsembril toimus Tallinna Ülikoolis haridustehnoloogia keskuse poolt koordineeritava programmi „Haridustehnoloogilise innovatsiooni koosloome programm kui teaduskiirendi“ lõpuüritus. Programm viis kokku hariduslahendusi arendavad iduettevõtted, õpetajad ja teadlastest või ekspertidest mentorid. Programmi korraldati koostöös EdTech Estonia, Startup Estonia ja Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

koosloome

Programm kestis kolm kuud ning laiemaks eesmärgiks oli koosluua Eesti haridusele tõenduspõhiseid ja kestlikke kvaliteetseid digilahendusi. Lõpuüritusel osalesid neli ettevõtet,

SiRo, kelle eesmärgiks on siduda inseneeriaharidus üldhariduslike teadmistega ning tuua see lapse arenguga kaasa.

Motivum Games, kes arendavad mobiilimängu, mis aitab tõsta noorte kehalist aktiivsust ning hoida vaimset tervist.

KideoCall, kes aitavad arendada välismaal elavate väikelaste eesti keelt ning kultuurikontakti. 

ClassAct, kes loovad turvalist keskkonda, kus kõik õpilast puudutav tugiinfo on hoitud ning mida on lihtne hallata ning kasutada ja mis võimladab vaadelda õpilast ühtse tervikuna ja teda vastavalt toetada.

koos

Ettevõtetega moodustasid koosloome meeskonnad teadlastest või ekspertidest mentorid ning õpetajad erinevatest Eesti koolidest ning lasteaedadest. 

Lõpuürituse avasid TLÜ haridustehnoloogia keskuse juhataja ja meeskonna Motivum Games mentor Martin Sillaots ning Startup Estonia EdTech valdkonna projektijuht Inga Kõue, pärast mida tutvustasid meeskonnad auditooriumile, kuhu nad enda lahendustega programmi jooksul välja jõudsid.

Programmi kolme kuu jooksul kohtusid meeskonnad ülikoolis kokku kolmel töökoosolekul ning vahepealne muu suhtlus oli tiimide enda otsustada. Kõikidel kaasalööjatel oli võimalik osaleda seitsmes töötoas kus mh sai näiteks õppida, kuidas disainida hariduslikku mängu, kuidas luua õpianalüütilisi lahendusi jpm. 

 

Pärast meeskondade progressi tutvustamist koondas programmi moderaator Ede Schank Tamkivi tiimide esindajad kokku vestlusringi, kus arutati nii programmi üle üldiselt kui ka konkreetsemalt iga meeskonna eduelamusi ning takistusi, mis neil programmi jooksul ette tulid. Moderaator, kes osales programmis eelmisel hooajal enda ettvõtmisega Noorte Vabamu, põimis vestlusesse ka enda kogemusi ning tähelepanekuid. 

Programmis osalenud hindasid kogemuse kasulikuks ning arendavaks, kuid leiti ka, et kindlasti oleks saanud meeskondade siseselt veel rohkem ära teha. Tihti olid takistavateks asjaoludeks kiire elutempo ja mitmed muud paralleelsed tegevused. Osalejad olid rahul ka pakutud töötubadega. 

Liis Vääna, KideoCall: “Koosloome programm andis meie tiimile võimaluse teha koostööd oma ala professionaalidega. Koostöös tiimiga alustasime keeletegevuste testgruppe ning lõime tööriistakasti ja õppekava, et meie tegevusjuhendajad saaksid oma tööd paremini planeerida ja teha. Igast õpitoast ja kohtumiselt võtsime kaasa mõtteid ja ideid, kuidas oma lahendusi lapsevanemale veel mugavamaks muuta”.

koosloome

Terje Väljataga, TLÜ haridusteaduste instituudi vanemteadur, koosloome meeskonna ClassAct mentor: “Koosloome programm pakkus harukordse võimaluse tuua pea kõik osapooled - tehnoloogia loojad, lõppkasutajad kui ka teadurid tõenduspõhisuse tagamiseks - ühise laua taha, et üheskoos leida lahendusi probleemidele”.

Kadi Hirv, Kadrioru Saksa Gümnaasium, meeskonna SiRo õpetaja: “Koosloomeprogramm oli hea võimalus kaasa rääkida haridusega seotud ettevõttete arenduses. Õpetajana pean seda väga oluliseks, kuna nii saan hiljem kasutada õppetööks sobivaid vahendeid, mis sobivad minu õpetamismeetoditega”.

Programmi lõpetajad said EdTech Estonia poolt tänukirja ning töötubades osalenutele anti TLÜ poolt koolitustes osalemise tõend. 

Rohkem teavet meeskondade ja osalejate kohta leiab koosloome programmi kodulehelt https://web.htk.tlu.ee/koosloome/. Kellel tekkis huvi tulevikus sarnases ettevõtmises osaleda kas siis ettevõttega, õpetaja või mentorina, võtke ühendust programmi koordinaatoriga pirgit.sillaots@tlu.ee