Teade

Afgaanid loodavad koostööd

Tallinna Ülikooli, aga ka välisministeeriumi külastas esinduslik Afganistani delegatsioon. Kõne all oli muuhulgas doktoriõppe õppekava väljaarendamine ja käivitamine Kabuli ülikooli IT teaduskonnas, seda koostöös TLÜ digitehnoloogiate instituudiga.

külaliste grupifoto

Afganistani delegatsioon väisas Tallinna Ülikooli, et tutvuda välisüliõpilaste vastuvõtu tingimustega, saada ülevaade juhtimise põhimõtetest ning ammutada uusi teadmisi info liikumise kohta elektroonilistes süsteemides.

Afganistani kolmeliikmelisse delegatsiooni kuulusid Afganistani Kommunikatsiooni- ja Infotehnoloogiaministeeriumi aseminister ning Tallinna ülikooli digitehnoloogiate instituudi doktoriõppe vilistlane Moammad Hadi Hedayati, Kabuli ülikooli akadeemiline prorektor Mohammad Naim Azimi ja Kabuli ülikooli IT teaduskonna dekaan Amir Kror Shahidzai.

Visiidi käigus kohtusid külalised Eesti Vabariigi Välisministeeriumi arengukoostöö ja humanitaarabi büroo esindajatega. Kohtumisel osalesid ka Tallinna ülikooli rektor Tiit Land, digitehnoloogiate instituudi direktor Peeter Normak, arengukoostöö projektijuht ja juhiabi  Maarika Miil ning õppespetsialist Merilin Tohver.

IMG_2992.jpeg

Kohtumisel Välisministeeriumi esindajatega tegi Afganistani delegatsioon edasise koostöö osas mitmeid ettepanekud. Üheks oluliseks punktiks peeti doktoriõppe õppekava välja arendamine ja käivitamine Kabuli ülikooli IT teaduskonnas koostöös digitehnoloogiate instituudiga. Samuti tõid külalised välja vajaduse Kabuli ülikooli IT teaduskonnas läbi viia institutsionaalne akrediteerimine ja õppkavagruppide kvaliteedi hindamine. Vähem oluliseks ei peetud ka teadusalase tegevuse käivitamist Kabuli ülikoolis.

Digitehnoloogiate instituut on arengukoostöö raames välja töötanud Kabuli ülikooli IT teaduskonna magistriõppekavad aastatel 2013 ja 2014. Samuti on instituudi töötajad aidanud ellu viia magistriõppekavade käivitamise aastatel 2015–2019. Tänu Eesti õppejõudude kaasabile on kraadi saanud 77 magistranti. Lisaks on viis afgaani Kabuli ülikooli IT teaduskonnast lõpetanud aastatel 2014–2018 Tallina ülikooli doktoriõppe.