Teade

Doktoritöö uuris, kuidas aitavad eri andmed ja tehnoloogiad analüüsida õppimist nii füüsilises kui ka virtuaalruumis

Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituudi doktorant Maka Eradze kaitses väitekirja, milles ta uuris, kuidas aitavad eri tehnoloogiad analüüsida õppeprotsessi ja hinnata haridusuuendusi.

kool

Kui kasutame klassiruumis e-õpet või eri tehnoloogiaid, suhtleme nende abil õpetaja, kaasõpilaste ja õpikeskkonnaga. Sellest jäävad maha jäljed, mida saab kasutada õppimise analüüsimiseks. Õppeprotsess on enamasti kombineeritud, näiteks suheldakse muu hulgas füüsilises ruumis. Seetõttu ongi vaja analüüsida eri andmeid.

Maka Eradze uuris oma doktoritöös õpikeskkondade ühisosa ja õppeprotsessidest tulenevaid andmeid, ühendades automaatsed andmekogumissüsteemid nende andmetega, mida vahendavad inimesed klassiruumis. Eradze on oma töös ühendanud kolm uurimisvaldkonda: klassivaatlus, õpianalüütika ja õppedisain.

Ta arendas välja kontseptuaalsed ja tehnoloogilised lahendused, mis võimaldavad koguda andmeid ja analüüsida nii füüsilist kui ka virtuaalõpet. Eradze on andnud oma tööga mitu panust. Ta lõi näiteks rakenduse Observata, mille eesmärk on jälgida koolitunni sündmuseid ja tegevusi.

„See rakendus ühendab süstemaatilise klassivaatluse andmed ja poolautomaatsed vahendid ning visualiseerib need tahvlile klassiruumi tegevuste kontekstis,“ selgitas Eradze.

Maka Eradze väitekirja peamine järeldus on see, et kombineeritud õppekonteksti kohta segaandmete või laiendatud õpiruumi andmete puudust saab leevendada, kui vaadelda õppimisega kaasnevat suhtlust eri keskkondades kahe joondatud metodoloogilise paradigma (tänapäevane ja traditsiooniline) abil. „Samuti võib klassivaatluse ja ettevalmistatud tunnikava joondamine andmekorje ja -analüüsi etapis aidata andmeid analüüsimiseks ja mõtestamiseks koguda ja kontekstualiseerida,“ leiab ta.

Eradze uurimuse praktiline väljund on kasu õppeasutustele ja uuenduslikele klassitundidele. Näiteks kasutatakse Observata rakendust eri kontekstis ja riikides ning see on kasulik vahend uuenduslike klassitundide analüüsimiseks.

Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituudi doktorandi Maka Eradze doktoritöö pealkiri on „Õpianalüütika laiendatud õpiruumis: kontekstualiseeritud multimodaalsete tunnivaatluste mudel”. Avalik kaitsmine toimus reedel, 22. mail kell 12 keskkonnas Zoom.

Juhendajad on Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituudi vanemteadurid Mart Laanpere ja María Jesús Rodríguez-Triana. Oponendid on Londoni Ülikooli Kolledži dotsendid doktor Yishay Mor ja doktor Manolis Mavrikis.

Doktoritöö on kättesaadav TLÜ Akadeemilise Raamatukogu veebikeskkonnas ETERA.