Koostöö

Haridustehnoloogia keskus võõrustas 30. märtsil Austria delegatsiooni

Haridustehnoloogia keskus võõrustas 30. märtsil delegatsiooni, mis koosnes Austria Haridus- ja Teadusministeeriumi liikmetest ja hariduspoliitika kujundajatest. Väliskülalisi oli saatmas ka Austrias resideeruv TLÜ professor Tobias Ley.

Austria delegatsioon istumas laua taga

Haridustehnoloogia keskus võõrustas 30. märtsil delegatsiooni, mis koosnes Austria Haridus- ja Teadusministeeriumi liikmetest ja hariduspoliitika kujundajatest. Väliskülalisi oli saatmas ka Austrias resideeruv TLÜ professor Tobias Ley. Visiidi eesmärk oli õppida Eesti digitaalse õppevara, õpetajate digipädevuste ning koolide digiküpsuse kogemustest. Külastati nii Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi, digitaalse õppevara kirjastajaid kui ka koole. 

Tallinna Ülikoolist võõrustas delegatsiooni HTK juhataja Kairit Tammets koos Mart Laanpere ja Linda Helene Sillatiga. Mart Laanpere avas seminari esitlusega koolide digiküpsusega seotud tegevustest, Linda Helene Sillat tutvustas Eesti kogemusi õpetajate digipädevuste arendamisel ja hindamisel ning Kairit Tammets tegi ülevaate viimaste aastate uurimissuunast HTKs digitaalse õppevara loomisel ja õpetajate ettevalmistamisel õppevara kasutamisel. Kohtumisel leiti mitmeid ühishuvisid, millega tulevikus võimalusel süvitsi edasi liikuda.