Teadus

TLÜ projekt täitis e-koolikoti digiõppevaraga

Haridustehnoloogia keskus andis 31. augustil Haridus- ja Teadusministeeriumile üle gümnaasiumi riiklikku õppekava matemaatika, loodus- ja sotsiaalainete ning kunstivaldkondades terviklikult katvad digitaalsed õppematerjalide kogumikud.

Mart Lanapere
Mart Laanpere

 Õppematerjalid loodi viimase 14 kuu jooksul TLÜ nelja instituudi ekspertide ja rohkem kui saja kogenud gümnaasiumiõpetaja poolt HTM riigihanke "Keskhariduse e-õppe laiendamine” raames, mis panustab oluliselt Elukestva Õppe Strateegia 2020 Digipöörde programmi eesmärkide saavutamisse. Seda DigiÕppeVaramu nime kandvat projekti koordineerisid Haridustehnoloogia keskuse vanemteadurid Mart Laanpere ja Kairit Tammets, ainevaldkondade projektijuhid olid Jüri Kurvits, Mare Oja, Tago Sarapuu ja Lumi Kristin Vihterpal.

Digitaalse õppevara väljatöötamisel rakendati Haridustehnoloogia keskuses arendatud uudset vabavaralist veebiplatvormi, mis võimaldab materjale õppija jaoks interaktiivsemaks muuta ja on edaspidi kasutatav ka teiste aineõpetajate poolt. Veelgi olulisemad on loodud projekti raames rakendatud tänapäevased õpetamismetoodikad, mida õppevara loomisel arvesse võeti. DigiÕppeVaramu projekti tulemusena enam kui 10 000 interaktiivse õppematerjali puhul on tegemist Lego-klotside taoliste iseseisvate õpiobjektidega, mida õpetajad ja õpilased saavad kas ükshaaval taaskasutada, e-Koolikoti platvormil uueks kogumikuks liita, aga ka muuta ja täiendada. Materjalide on mõeldud nii kodus iseseisvaks kasutamiseks õppija poolt või ka klassis toimuva õppeprotsessi rikastamiseks kasutades personaalseid nutiseadmeid: nutitelefone, tahvel-, süle- ja lauaarvuteid. Projekti raames loodud õppematerjalid on kõigile vabalt kättesaadavad e-Koolikott.ee portaalis. Septembris läbivad õppematerjalid põhjaliku retsenseerimise HTM ekspertide poolt ja seejärel toimuvad üle Eesti koolitused õpetajatele digiõppevara kasutuselvõtu toetamiseks.

Projekt on suurepärane näide koostööst, kus ühise eesmärgi nimel olid kaasatud parimad spetsialistid neljast TLÜ instituudist ning ligi 120 Eesti õpetajat, kes materjale välja töötasid. Tänavu aprillist juunini piloteeriti loodud digiõppevara kolmekümnes koolis üle Eesti, katsetamises osales ligi 1000 gümnaasiumiõpilast. Piloteerimise raames viidi läbi ka uuring digiõppevara omaksvõtu ja rakendamisviiside kohta õpilaste ja õpetajate poolt. Projekti ja uuringu esialgsed tulemused kantakse ette 5.-7.septembrini Tallinna Ülikoolis toimuval rahvusvahelisel teaduskonkveretsil ICEM (icem2018.tlu.ee) ja detsembri algul Melbournis H5PCon konverentsil