Tallinna Ülikooli e-posti süsteemis on igal kasutajal lisaks sellele e-posti aadressile, mis põhineb tema kasutajatunnusel ka teine aadress (e-posti pseudonüüm), mille üldkuju on Eesnimi.Perekonnanimi@tlu.ee.

Selline aadress on tekitatud kõikidele olemasolevatele kasutajatele ja luuakse ka kõikidele uutele kasutajatele nende kasutajakonto avamise ajal. Olemasolevatele kasutajatele sellise e-posti pseudonüümi loomisel kasutati IT osakonna käsutuses olevaid andmeid, üldjuhul neid, mis anti kasutaja poolt IT osakonnale kasutajakonto avamise ajal.

Kuna e-posti süsteemis ei ole võimalik kasutada kõiki nimedes esinevaid sümboleid, lähtutakse üldjuhul järgmistest reeglitest:

- diakriitikuid (tähe peale, alla, sisse, kõrvale pandud või alustähest läbi tõmmatud lisamärke, mis muudavad alustähe tähendust) ei kasutata, kasutatakse vaid alustähte;

- nimes esinev ülakoma jäetakse ära;

- tühik asendatakse alljoonega.

Kui nimetatud reeglite järgi ei ole võimalik nime sobivale kujule viia, lahendatakse iga üksikjuhtum eraldi.

Mitme samakujulise e-posti pseudonüümi olemasolu korral lisatakse ajaliselt hiljem loodud kasutajakontode omanike e-posti pseudonüümile alakriips ja kahekohaline arv (näide: Katse.Janes_01@tlu.ee).

E-posti pseudonüüm on tõstutundetu (selles ei eristata suur- ja väiketähti), nii on võrdväärselt kasutatavad kõik järgnevad e-posti pseudonüümide näited: katse.janes@tlu.ee, Katse.Janes@tlu.ee, KATSE.JANES@tlu.ee.

Pikalt e-posti aadressilt (ehk e-posti pseudonüümilt) kirjade välja saatmiseks tuleb see ise Google´sse lisada (meie seda paraku teha ei saa). Google Mail-s minna "Valikud" (hammasratta ikoon) -> "Maili seaded" -> "Kontod" -> "Lisage veel üks teile kuuluv e-posti aadress" ja sisestada sinna oma eesnimi.perenimi@tlu.ee aadress ning järgida edasisi juhiseid. Alles siis, kui protsess edukalt läbi, saab oma pikalt e-posti aadressilt kirju välja saata. Kui see on tegemata, siis isegi kui kasutatakse MS Outlooki või Mozilla Thunderbirdi, kus on seadistatud saatja aadressiks pikk aadress, muudab Google selle vaikimisi aadressiks (ehk lühikeseks mailiaadressiks).

Kui kasutaja soovib muuta kirjeldatud e-posti pseudonüümi, palume tal esitada põhjendatud taotlus TLÜ arvutivõrgu kasutajate administraatorile. Küsimuste ja probleemidega palume samuti pöörduda kasutajate administraatori poole:

Kaili Muru
kaili.muru@tlu.ee 
telefon 640 9193
ruum S-203 (Silva maja)
vastuvõtuajad E–R 10.00–12.00 ja 13.00-16.00