Erialastipendiumi suurus on 160 eurot kuus ja see määratakse 5 kuuks. Taotlus esitatakse ÕISis, sügissemestril toimub taotlemine 15. septembrist 1. oktoobrini ja kevadsemestril 15. veebruarist 1. märtsini. Erialastipendiumit saab taotleda alates esimesest semestrist. Esimese semestri stipendiumi taotlemise pingerida moodustatakse ülikooli kandideerimise paremusjärjestuse alusel.

Stipendiumi on õigus taotleda üliõpilasel, kes:

  • on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku või tähtajalise elamisloa või alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel või ta viibib Eestis viisa alusel või viisavabalt, kui välisriigiga on sõlmitud leping viisavaba liikumise kohta või välisriigi kodanike suhtes on viisanõudest loobutud, ning on esitanud taotluse õppimiseks tähtajalise elamisloa saamiseks;
  • on alustanud õpingud alates 2013/2014. õppeaastast;
  • õpib täiskoormusega;
  • tema õppeaeg ei ole ületanud õppekava nominaalkestust;
  • ei viibi akadeemilisel puhkusel.

Erialastipendiumi on võimalik taotleda rakendusinformaatika* (RAK), informaatika** (BA), haridustehnoloogia* (MA), inimese ja arvuti interaktsiooni* (MA) ja digitaalsete õpimängude* (MA) õppekavadel.

*Õppekavad, millel eraldatakse erialastipendiume kuni 50 protsendile alates 2014/15. õa sisse astunud üliõpilastest
**Õppekavad, millel eraldatakse erialastipendiume kuni 30 protsendile alates 2014/15. õa sisse astunud üliõpilastest

Stipendium määratakse hiljemalt 20. oktoobriks.

Tutvu ka erialastipendiumi korraga.

 

Euroopa Regionaalfondi kaksiklogo