Professor Esko Häkli (sünd 1936) on Helsingi Ülikooli raamatukogu (Soome Rahvusraamatukogu) juhataja, filosoofiadoktor, Helsingi Ülikooli audoktor (1990), Kuningliku Gustav Adolfi Akadeemia (Uppsala) kirjavahetajaliige (1993), rahvusvaheliste erialaorganisatsioonide (IFLA, LIBER) juhatuse liige ning töörühma “Bibliotheca Baltica” juhataja. Teadlasena uurib ta raamatu ja trükinduse ajalugu ning nüüdisaegset võrdlevat raamatukogundust teadusraamatukogude kontekstis.

Professor Esko Häkli promoveeriti Tallinna Ülikooli audoktoriks 19. oktoobril 1994.