Hea ettevõtlus- ja majandusõpetaja! Edu ja Tegu koolitused on alustamas sügishooaega!

Olete oodatud programmi  Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel (Edu & Tegu) raames Tallinna Ülikoolis toimuvatele tasuta koolitustele.
Sügisel on koolituste fookuses jätkuvalt ettevõtlikkus- ja ettevõtluspädevus ning selle arendamise võimalused, samuti ettevõtlusõppe baasmoodulite metoodiline rakendamine õppetöös erinevatel tasemetel. 

Koolitused toimuvad Tallinna Ülikoolis koostöös Tartu Ülikooli, Junior Achievment Eesti, Kuressaare Ametikooli ja Ettevõtluskõrgkool Mainori jt teadurite ning õppejõududega.

Uuri lisa ja registreeri järgmistele koolitustele:

Õpilase ettevõtlikkus- ja ettevõtluspädevuse kujundamine majandus- ja ettevõtlusõppes - 12. oktoober, 24. oktoober 2018

Ettevõtlusõppe kavandamine 4. ja 5. taseme kutseõppe õppekavades - 16. oktoober 2018

Kuidas arendada ettevõtlikkus- ja ettevõtluspädevuse kujundamiseks vajalikke enesejuhtimise oskusi majandus- ja ettevõtlusõppes? - 15. november 2018

Ettevõtlusõppe baasmoodulite rakendamine 2. ja 3. taseme kutseõppe õppekavades - 20. november 2018

Kuidas arendada ettevõtlikkus- ja ettevõtluspädevuse kujundamiseks vajalikke äriideede elluviimise ja väärtuse loomise oskusi majandus- ja ettevõtlusõppes? - 27. november 2018

Ettevõtlusõppe hindamine 4. ja 5. taseme kutseõppe õppekavades - 8. november 2018
 

Rohkem infot:
Lilian Rückenberg
täiendusõppe projektijuht
Avatud akadeemia

Tutvu teiste programmi Edu &Tegu koolitustega siin! Otsi meid üles ka Facebookis!

Arvamuslood:
Loe ettevõtlusõppe programmi kutsehariduse töörühma lektorite Eneken Titovi ja Jane Mägi arvamuslugu siin. 
Loe ka TLÜ Haridusinnovatsioonikeskuse teaduri ja lektori Grete Arro arvamuslugu siin.

Ettevõtlusõppe programm on ajavahemikul 2016 – 2020. aastal Haridus- ja Teadusministeeriumi eestvedamisel ellu viidav programm eesmärgiga edendada ettevõtlusõpet kõigil haridustasemetel ning süvendada ettevõtlikku mõtteviisi. Selleks soovime anda mitmekesise tööriistakasti õpetajatele-õppejõududele toetamaks ettevõtliku hoiaku tekkimist koolinoores. Ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu raames toimuvad koolitused on suunatud ettevõtlusõppe moodulite rakendamise toetamiseks, õppijate ettevõtluspädevuse arendamise toetamiseks lähtudes välja töötatud ettevõtluspädevuse mudelist ja ettevõtlusõpetajate baasoskuste arendamiseks. 
Tutvu täpsemalt ettevõtlusõppe programmiga siin.

imageimage