Hea ettevõtlus- ja majandusõpetaja! 

Olete oodatud programmi  Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel (Edu & Tegu) raames Tallinna Ülikoolis toimuvatele koolitustele. Koolituste fookuses on jätkuvalt ettevõtlikkus- ja ettevõtluspädevus ning selle arendamise võimalused, samuti ettevõtlusõppe baasmoodulite metoodiline rakendamine õppetöös erinevatel tasemetel. 

Koolitused toimuvad Tallinna Ülikoolis koostöös Tartu Ülikooli, Junior Achievment Eesti, Kuressaare Ametikooli ja Ettevõtluskõrgkool Mainori jt teadurite ning õppejõududega.

Koolitusi toetatakse Euroopa Sotsiaalfondist ja need on osalejale tasuta.  

Uuri lisa ja registreeri koolitustele: 

15. november 2018Kuidas arendada ettevõtlikkus- ja ettevõtluspädevuse kujundamiseks vajalikke enesejuhtimise oskusi majandus- ja ettevõtlusõppes?
Räägime äriideede elluviimise valdkonnast ettevõtluspädevuses, Moodle keskkonnast ettevõtlusõppe toetamisel. Jagame praktilisi näiteid, kuidas enesejuhtimise oskuste arengut saab toetada klassiruumis. Osalemiseks palume end registreerida hiljemalt 8. november (või kuni kohtade täitumiseni).
Uuri lisa ja registreeri siin.

20. november 2018 
Ettevõtlusõppe baasmoodulite rakendamine 2. ja 3. taseme kutseõppe õppekavades
-
Räägime sellest, kuidas kasutada ettevõtlikkus- ja ettevõtluspädevuse ning õpiväljundite raamistiku põhimõtteid ettevõtlusõppe planeerimisel 2. ja 3. taseme kutseõppes ning kuidas efektiivsemalt kasutada õppija ettevõtlikkust toetavaid õppe- ja hindamismeetodeid lähtuvalt ettevõtlusõppe baasmoodulite eesmärkidest ja õpiväljunditest.
Osalemiseks palume end registreerida hiljemalt 14. november (või kuni kohtade täitumiseni).
Uuri lisa ja registreeri siin. 

22. november 2018
Ettevõtlusõppe hindamine 4. ja 5. taseme kutseõppe õppekavades

Räägime ettevõtluspädevust toetavatest võtmepädevustest ja nende hindamisest. Millise hindamismeetodeid ja hindamise läbiviimiseks kasutatavad digivahendeid on mõistlik koolis kasutada?
Osalemiseks palume end registreerida hiljemalt 16. november (või kuni kohtade täitumiseni) 
Uuri lisa ja registreeri siin

 27. november 2018Kuidas arendada ettevõtlikkus- ja ettevõtluspädevuse kujundamiseks vajalikke äriideede elluviimise ja väärtuse loomise oskusi majandus- ja ettevõtlusõppes?
Räägime mõtlemisoskustest ja äriideede elluviimisest ettevõtluspädevuse osana. Jagame õpetajatele efektiivseid meetodeid, kuidas toetada õppijate loovat mõtlemist ja äriideede elluviimist klassiruumis.
Osalemiseks palume end registreerida hiljemalt 21. november (või kuni kohtade täitumiseni).
Uuri lisa ja registreeri siin.

17. detsember 2018 Videote kasutamine ettevõtlusõppes (UUS!)
Tutvustame erinevaid võimalusi video salvestamiseks, töötlemiseks ja videot sisaldavate õpiobjektide loomiseks ettevõtlusõppes ning nende rakendamiseks koolis õppeprotsessis (metoodilised lahendused).  Tegemist on praktilise, "hands on" koolitusega, et saada ideid, kuidas kasutada videot ettevõtlusõppes oma läbiviidavas tunnis või kursusel.
Osalemiseks palume end registreerida hiljemalt 10. detsember (või kuni kohtade täitumiseni).
Uuri lisa ja registreeri siin. 

Rohkem infot Edu ja Tegu programmi kohta leiate siit

 

Kontakt:
Lilian Rückenberg
täiendusõppe projektijuht
Avatud akadeemia
6199516, lilianr@tlu.ee

Tutvu teiste programmi Edu &Tegu koolitustega siin! Otsi meid üles ka Facebookis!

Arvamuslood:
Loe ettevõtlusõppe programmi kutsehariduse töörühma lektorite Eneken Titovi ja Jane Mägi arvamuslugu siin. 
Loe ka TLÜ Haridusinnovatsioonikeskuse teaduri ja lektori Grete Arro arvamuslugu siin.

Ettevõtlusõppe programm on ajavahemikul 2016 – 2020. aastal Haridus- ja Teadusministeeriumi eestvedamisel ellu viidav programm eesmärgiga edendada ettevõtlusõpet kõigil haridustasemetel ning süvendada ettevõtlikku mõtteviisi. Selleks soovime anda mitmekesise tööriistakasti õpetajatele-õppejõududele toetamaks ettevõtliku hoiaku tekkimist koolinoores. Ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu raames toimuvad koolitused on suunatud ettevõtlusõppe moodulite rakendamise toetamiseks, õppijate ettevõtluspädevuse arendamise toetamiseks lähtudes välja töötatud ettevõtluspädevuse mudelist ja ettevõtlusõpetajate baasoskuste arendamiseks. 
Tutvu täpsemalt ettevõtlusõppe programmiga siin.

imageimage