Kõikidel üliõpilastel, kes on Tallinna Ülikooli poolt välja valitud Erasmus+ programmi osalema (vahetusõpingud või praktika), on kohustus teha enne välisõpinguid/-praktikat Euroopa Komisjoni online-keeletest. Keeletesti link saadetakse üliõpilase e-posti aadressile. 

Keeletest tehakse selles keeles, mis on tudengi peamine õppe- või töökeel välisülikoolis või -organisatsioonis. Keeletesti on võimalik teha bulgaaria, tšehhi, taani, saksa, kreeka, inglise, hispaania, soome, prantsuse, horvaatia, ungari, itaalia, hollandi, poola, portugali, rumeenia, slovakkia või rootsi keele kohta. Keeletestis, mis lingina saabub üliõpilase meilile, on juba ära määratud see, mis keele kohta test sooritatakse. Vaata ka keeleoskuse hindamise tutvustust.

Kui üliõpilase keeleoskuse tase vastavalt testile jääb vahemikku A1 kuni B1, peab üliõpilane sooritama ka online-keelekursuse selles samas keeles (kutse online-keelekursusele saabub automaatselt tudengi meilile). Tudengid, kes said keeletesti läbimisel tasemeks B2 kuni C2, saavad soovi korral keelekursusel osaleda, selleks tuleb OLS keeletesti süsteemist endale vastava keele kursus valida. Vaata ka keelekursuse tutvustust.

Rohkem infot Online Linguistic Support (OLS) veebilehelt.