ELU projekt „Laste turvaline koolitee“

kuvatõmmis

Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledži aine Erialasid Lõimiv Uuendus (ELU) projekti „Laste turvaline koolitee“ raames korraldati eksperiment Palivere Põhikooli kolmanda klassi õpilaste ja lastevanematega koostöös Maanteeametiga. Tallinna Ülikooli tudengite ja Maanteeameti koostööna jõudis Palivere koolini õpilaste koolitee kaardistamise rakendus, mille ülesandeks oli lapsevanematel koos lastega läbida koolitee vastavalt igapäevasele teekonnale, ning märgata võimalikke ohutuid ja ohtlikke kohti liikluses. Seejärel tuli kogutud info märkida maanteeameti kaardirakendusele https://koolitee.mnt.ee/). Kodutöö eesmärk oli jõuda lastevanemateni, et kaasata neid mõtlema ja õpetama last turvalisemalt liiklema ning kujundama lapse hoiakuid nõnda olulises asjas nagu turvaline koolitee.

Seda rakendust saavad kasutada KÕIK KOOLID ja LAPSEVANEMAD. Just see Maanteeameti poolt koostatud kaardirakendus võib olla lüli lapse/vanema/kooli ja omavalituste vahel. Meie kõigi ühine eesmärk peaks olema, et laps jõuab turvaliselt kooli ja koju. #maanteeamet #liikluskasvatus #turvalinekoolitee #ELU #TLÜ #hktlu

ELU projekti meeskonna ja Palivere kooli kogemus soovitab ka teistel koolidel avada Maanteameti keskkonnas koolitee kaardistamise võimalus ning kaasata seeläbi vanemaid laste liikluskasvatusse.

Lapsevanema tagasiside: “Mina, kui lapsevanem olen väga üllatunud, et selline põnev üleskutse tehti. Saada aimu lapse kooliteest ja koolitee turvalisusest. Põnev oli koolitee teekonda märkida märkidega ja joonestada eri värvidega.”

Lisatud on kuvatõmmis (https://koolitee.mnt.ee/) täidetud vormist Palivere Põhikooli saabuvate kolmanda klassi õpilaste lastevanemate poolt, kus on liikumisteed, liikumisvahend, ohtlikud (punased) ja ohutud (kollased) kohad.

kuvatõmmis

Ohutut Liiklemist!