Teade

Haapsalu kolledži direktori uusaastatervitus!

Uue aasta soov mustal sädeleval taustal

Head Haapsalu kolledži õppijad, kolleegid, koostööpartnerid ja sõbrad!

 

Saabunud 2023. aasta on kolledžile murranguline aasta päris mitmes valdkonnas. Me tähistame oma eksistentsi ja laiendame akadeemilist variatiivsust. Tallinna Ülikool, sh Haapsalu kolledž, on alustamas tegevusaastat järgides sihte, mis on seatud uues arengukavas aastateks 2023-2027. Lisaks kolledži töötajate ja õppijate rahulolu tagamisele, oleme koostöös Haapsalus tegutsevate haiglate ja Haapsalu linnaga võtnud arengukava üheks eesmärgiks panustada Läänemaal tervise ja taastusravi ning Eesti vananeva ühiskonna valdkonna arendamisse.

Sel aastal tähistame Haapsalu kolledži 25-ndat ning Tervisedenduse ja Rehabilitatsiooni Kompetentsikeskuse 10. sünnipäeva. Need sündmused kulmineeruvad konverentsiga 21. aprillil ja see on aeg, mil ootame külla muuhulgas kõiki meie vilistlasi. Me oleme uhked enda üle, et oleme suutnud hoida kolledži õppekavasid atraktiivsetena potentsiaalsete õppijate jaoks, kes meie sisseastumise pingeread pikaks venitavad. See omakorda kinnitab, et meie õppekavad on ühiskonnaelus vajalikud, loovad uusi töökohti ja toetavad riigi ning indiviidi arengut tervikuna.

2023. aasta septembris avatakse üle mitmete aastate Haapsalus magistriõppekava! Regionaalsetele kolledžitele omaselt panustame oma tegevusega eelkõige kohaliku kogukonna arengusse ja ülikoolile omaselt on meie roll tunda ära ühiskonnaelus toimuvaid muutusi ja reageerida neile proaktiivselt. Uue õppekava nimetus on Kogukonnatöö vananevas ühiskonnas, mis kätkeb endas põlvkondade vahelist koostööd, vananemisega seonduvaid tervist, tööelu ja heaolu toetavaid teemasid ning kogukonnatöö ja kohaliku omavalitsuse koostöö aspekte. Õppekavaga loome võimalused juba töötavatele KOV spetsialistidele ja teistele huvilistele omandada laiapõhjalised teoreetilised teadmised tervena vananemise ja easõbraliku keskkonna tõenduspõhiseks arendamiseks kogukonnas ning tagada professionaalsed oskused vanemaealiste eetilise kaasamise korraldamiseks.

Õppimine on elu üks loomuomasemaid tegevusi, mida me sageli igapäevaelu toimetusi tehes ei teadvusta. Me õpime lugedes, vesteldes kolleegide, sõprade ja lastega, end uueks maratonihooajaks ette valmistades, kuulates looduse hääli või kukkudes libedal teel. Igas tegevuses on mingi õppimise moment, mis vahel paneb meid mõtlema, et miks just asjad toimuvad nii nagu need toimuvad ja kuidas teha teistmoodi, et asjad läheksid mulle/meile soovitud rada mööda. Need on hetked, mil tuleb appi akadeemiline õpe, mis aitab teadmistesse süvitsi sisse minna ja luua uut teadmist, uut hingamist, uut teadlaskonda.

Olen tänulik kõikidele oma kolleegidele panuse eest kolledži arengusse, õppijatele, kes valisid oma enesearengu kohaks just meie kooli ja koostööpartneritele, kes ka rasketel aegadel tahavad kaasa mõelda kuidas meie kõikide elu paremaks muuta. Eriline tänu kuulub ülikooli rektorile ja rektoraadi liikmetele, kes väärtustavad kõrghariduse omandamist väikelinnas Haapsalus.

Ilusta uut õppimise aastat!

Heli Kaldas

Direktor

Portreefoto Heli Kaldasest
Foto: Andra Kirna