Hans-Peter Blossfeld on Bambergi Otto-Friedrichi Ülikooli professor, kes on publitseerinud 18 raamatut ja üle 130 artikli sotsiaalsest ebavõrdsusest, noorsoo-, pere- ja haridussotsioloogiast, tööjõu-uuringutest, demograafiast, sotsiaalsest stratifikatsioonist ja mobiilsusest, longituuduuringute statistilistest meetoditest, olles maailmas üks tsiteeritumaid sotsiolooge. Prof Blossfeld on juhtinud mitmeid suuri rahvusvahelisi võrdlevaid projekte, näiteks Globalife, TransEurope ja Flexcareer. Praegu juhib ta Saksamaal konsortsiumi, mis alustab pikaajalise longituuduuringu "National Educational Panel Study" läbiviimist. Tegemist on unikaalse projektiga, mille raames kavatsetakse uurida võimete arengut, haridusteid, haridusotsustuste protsessi jne. Professor Blossfeld on Tallinna Ülikooliga seotud 1990ndate aastate keskpaigast. Tänu temale said alguse TLÜ sotsiaalse stratifikatsiooni osakonna teadurite tihedamad sidemed Euroopa erinevate uurimis-gruppidega. TLÜ teadurid on osalenud mitmetes professor Blossfeldi juhitud uurimisprojektides ja olnud autoriteks ligi kümnes tema poolt toimetatud raamatus. Professor Blossfeld esines 2009. aastal Tallinna Ülikoolis avaliku loenguga ja pidas doktorantidele mitu seminari. Tänu temale sõlmiti ka Tallinna Ülikooli ja Bambergi Ülikooli vaheline ERASMUS-leping.

Hans-Peter Blossfeld promoveeriti Tallinna Ülikooli audoktoriks 18. märtsil 2010.