Professor Helmut Dahncke (sünd 1937) on Kieli Christian-Albrechti Ülikooli kasvatusteaduste teaduskonna füüsika ja füüsika didaktika professor; 1980–1990 Kieli Pedagoogikakõrgkooli asepresident ja rektor; 1990–1996 Saksamaa Keemia ja Füüsika Didaktika Ühingu president. Tema teadustöö uurimisvaldkonnad on: kooli füüsikaeksperimendi arendamine, loodusteaduste didaktika võrdlev uurimine Saksa Liitvabariigis, füüsikaõpetajate erialane koolitus, haridus- ja töösfääri ühildamise probleemid füüsika õpetamisel ning füüsikaliste nähtuste modelleerimine arvutil. Ta on mitmete koolifüüsika ning füüsika didaktika õpikute autor ja kaasautor.

Helmut Dahnckel on koostööpartnereid mitmes Euroopa ülikoolis, sh Tallinna Ülikoolis, kus ta on esinenud füüsika didaktika alaste loengutega. Professor Dahncke initsiatiivil on Kieli Ülikooli ja Tallinna Ülikooli vahel loodud teadus- ja õppetööalased kontaktid, mis haaravad õppejõude, teadureid ning üliõpilasi.

Professor Helmut Dahncke promoveeriti Tallinna Ülikooli audoktoriks 9. aprillil 1992.