Hiina keele ja kultuuri kõrvaleriala on sinu investeering tulevikku. Viimase paari aastakümne jooksul on Hiina Rahvavabariigist saanud maailma majandushiiglane ja üks suurimaid tegijaid rahvusvahelises poliitikas. Hiina keele oskus ning teadmised Hiina ühiskonnast ja kultuurist mitte üksnes ei avarda su silmaringi, vaid annavad ka suure eelise tööturul nii Eestis kui ka mujal maailmas.

Õppekava ja -ained

Hiina keel A1, A2, B1.1 ja B1

Kaheaastase intensiivse keeleõppe tulemusena omandad hiina keele tasemel, mida saad kasutada iseseisvalt oma igapäeva toimevaldkondades. Kursused täismahus läbinuna oled võimeline suhtlema hiina keelt emakeelena kõnelevate inimestega ning mõistma lihtsamate tekstide põhisisu.

Hiina ajalugu ja kultuur

Kursus annab ülevaate Hiina kultuuri ja ideede kujunemisest ajaloolisest perspektiivist. Käsitleme teemasid, mis on seotud Hiina hariduse, teaduse, kirjanduse, teatri, filmi ja kujutav kunsti arenguga. Õpime eristama mainitud valdkondade olulisemaid vorme, kasutama põhikategooriaid ja -mõisteid ning võrdlema Hiina kultuurinähtusi Euroopa traditsiooniga. Arutame Hiina kultuuri rolli üle Aasia ning kogu maailma kultuuriajaloo kontekstis.

Hiina filosoofia ja religioonid

Kursus annab ülevaate Hiina filosoofiliste koolkondade, usuliste süsteemide ja praktikate kujunemisest. Käsitleme teemasid, mis on seotud Hiina mõttevoolude, mõtlejate, usundite ja praktikatega. Õpime eristama Hiina mõtteloo koolkondi ja vorme, kasutama põhikategooriaid ja -mõisteid. Võrdleme Hiina usulisi praktikaid ja teiste kultuuride analoogseid nähtusi. Muuhulgas keskendume sünkretistlikule maailmavaatelisele kogumile, mis kannab nime "kolm õpetust" (san jiao). Arutame Hiina maailmavaadete rolli üle Aasia ning kogu maailma kultuuriajaloo kontekstis.

Hiina majandus ja poliitika

Kursus annab ülevaate Hiina sise- ja välispoliitikast. Käsitleme muuhulgas ühe Hiina poliitika küsimust, Hiina rolli suurte rahvusvaheliste organisatsioonide töös, Hiina vähemusrahvaste olukorda, Hiina Kommunistliku Partei struktuuri ja tööd riigi keskvõimu organina, Hiina Rahvavabariigi rolli tänapäeva geopoliitikas, Hiina omavalitsuste tööd, Hiina majandusdiplomaatiat, tööstust ja aktsiaturgu. Õpime põhimõisteid, võrdleme Hiina nähtusi ja praktikaid omavahel ning kõrvutame seda teiste riikide kogemusega.

Tänapäeva Hiina ühiskond

Kursusel omandad tänapäeva Hiina ühiskonna temaatikas orienteerumiseks vajalikke
teadmisi ning oskusi, mida läheb vaja selleks, et analüüsida Hiinas toimuvaid sotsiaalseid protsesse. Muuhulgas arutame neljanda ja viienda Hiina juhtide põlvkonna (2002-2022) sotsiaalpoliitilisi nähtusi ja probleeme. Käsitleme Hiina vähemusrahvaste olukorda, ühe lapse poliitikat, linnastumist ja globaliseerumist, sõna- ja isikuvabadust, interneti kasutamise võimalusi, kodanikuühiskonda ja muid päevakajalisi teemasid.

Õppejõud

Jekaterina Koort on Hiina uuringute lektor ja Konfutsiuse instituudi direktor.

Jekaterina Koort on õppinud hiina keelt Taiwani Riiklikus Pedagoogikaülikoolis ja Hiina Rahvavabariigis Zhenjiangi ülikoolis ning on täiendanud ennast Taiwani Hiina uuringute keskuse (CCS) teadurina.

Teaduslikud huvid: Tema uurimisvaldkonnad on kultuuri- ja mõttelugu fookusega Ida-Aasia suurimate maailmavaateliste süsteemide, eelkõige taoismi ja konfutsianismi ühiskondlikele ja poliitilistele aspektidel


Frank Jüris on Hiina uuringute külalislektor. Frank Jüris alustas hiina keele õpinguid Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis ning täiendas ennast Shanghai Ülikoolis ja Taiwani Riiklikus Chengchi ülikoolis. Frank Jüris on omandanud magistrikraadi Tartu Ülikoolist
religiooniuuringute erialalt ja Taiwani Riiklikust Chengchi Ülikoolist Aasia ja Vaikse ookeani regiooni uuringute erialalt.

Teaduslikud huvid: Hiina filosoofia ja religioon, Hiina ühiskond ja kultuur, Hiina ajalugu.
Frank Jürise magistritöö: "Pojalikkuse mõiste kujunemine ja areng impeeriumi-eelses Hiinas"