Humanitaarblogi

Emakeele Seltsi noortesektsiooni keeleõhtu Anna Verschikuga

TÜHI doktorandi ja nooremteaduri Andra Küti juhtimisel valmis teaduse populariseerimise projekt, kus Tallinna ülikooli teadlased räägivad põnevatel keele ja kirjanduse teemadel. Seekord peab videoloengu üldkeeleteaduse professor Anna Verschik.

Anna

Mitmekeelsus peredes on tavaline nähtus. Ei ole olemas üht ja igas olukorras sobivat retsepti, kuidas kasvatada lapsi mitmekeelsetena. Väga palju oleneb eesmärkidest ja konkreetsest olukorrast. Levinud põhimõte "üks vanem - üks keel" ei pruugi toimida igal pool.
Ettekandes räägitakse perekonna keelepoliitikast kui uurimisalast ja peatutakse mitmekeelsete perede keelepoliitikal; tuuakse näiteid nii välismaa kui ka meie uuringutest.

Anna

Vaata videoloengut