Humanitaarblogi

Emakeele Seltsi noortesektsiooni keeleõhtu Peep Nemvaltsiga

TÜHI doktorandi ja nooremteaduri Andra Küti juhtimisel valmis teaduse populariseerimise projekt, kus Tallinna ülikooli teadlased räägivad põnevatel keele ja kirjanduse teemadel. Seekord peab videoloengu vanemteadur Peep Nemvalts.

Peep Nemvalts

Kujutlegem maailma, kus ainus loomaliik oleks elevant ja taimestik piirduks kaktusega... Eelistame ju ometi looduse liigirikkust, keeledki on osa sellest. Rahvusvaheline teadussuhtlus saab olla mitmekeelne vastavalt keelteoskusele, ent iga rahvas vajab oma kultuuri ja hariduse arenguks emakeelset teadust. Üksnes Eesti teadusasutustes ja kõrgkoolides saab mitmekeelsuse loomulik alus olla eesti keel, milles eestlane suudab täpselt ja selgelt mõtteid väljendada. Mõelge kaasa, kuidas teadus võiks kõnelda eesti täppiskeeles.

Peep Nemvalts

Vaata videoloengut