Humanitaarblogi

Emakeele Seltsi noortesektsiooni keeleõhtu Reili Argusega

TÜHI doktorandi ja nooremteaduri Andra Küti juhtimisel valmis teaduse populariseerimise projekt, kus Tallinna ülikooli teadlased räägivad põnevatel keele ja kirjanduse teemadel. Seekord peab videoloengu eesti keele professor Reili Argus.

Reili Argus

Arvatakse, et kõnelema hakkamine on midagi täiesti enesestmõistetavat: hakkavad ju kõik lapsed ühel hetkel rääkima, ja seda justkui iseenesest, ilma õpetuseta. Ometi ei kulge keeleomandamine mitte alati tõrgeteta ja mitte kõik lapsed ei õpi keelt ühtmoodi ja ühtmoodi kiiresti. Ka näiliselt ilma õpetamiseta keeleomandamise taga on ikkagi tegelikult vanemate kõne ehk paras hulk, küll alati mitte teadvustatud õpetamist. Loeng aitab vaadata selle näiliselt iseenesest toimuva protsessi taha ja kirjeldab keeleomandamise mõnd eriomast tahku.

Reili Argus

Vaata videoloengut