Humanitaarblogi

Krista Kerge: „Teadus on mu loomulik eluviis.“

Tallinna Ülikooli uus emeriitprofessor on Krista Kerge.

Krista Kerge

1jaanuaril jõustus senati otsus emeriitprofessori ja emeriitdotsendi nimetuse andmise kohta. Seega on Tallinna Ülikoolis kuus vastset emeriitprofessorit ja kolm emeriitdotsenti. Kes nad on, mida peavad oma tähtsaimateks tööalasteks saavutusteks ning millised on nende tulevikuplaanid, kõnelevad nad oma blogipostituses. Aasta alguse seisuga on Tallinna Ülikoolil 36 emeriitprofessorit ja 26 emeriitdotsenti.

Emeriitprofessor Krista Kerge

Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudis rakenduslingvistika professorina on minu huviväljas olnud eelkõige tekstiuurimine, samuti olen tegelenud morfosüntaksi, keelekorralduse ja -õpetuse problemaatikaga.

Alustasin 1979. aastal keeleteadlasena TA Keele ja Kirjanduse Instituudis, praeguses Eesti Keele Instituudis. Nüüdses Tallinna Ülikoolis asusin tööle 1987. aasta 1. septembril. Olen keeleteadlane juba 40 aastat ning Tallinna Ülikooli liige

„Pean võrdselt oluliseks kõike, mida olen teinud ja saavutanud, kuid 2019. aastal tunnustati mind Ferdinand Johann Wiedemanni keeleauhinnaga pikaaegse töö eest eesti keele elujõu ja arengu heaks.“

Professor Krista Kerge

üle 32 aasta.

Krista%20Kerge%20juuni%201979%20Tartus%20%C3%BClikooli%20l%C3%B5petamas%20(pildil%20koos%20oma%20juhendaja%20dots%20Ellen%20Uusp%C3%B5lluga).PNG

Kuulun endiselt Eesti ja rahvusvahelistesse organisatsioonidesse, mille hulgas on kahe rahvusvahelise ajakirja kolleegiumid. Samuti olen seotud ühe suurema projektiga ning juhendan magistrante ja doktorante, seega tegemist jagub! Pean võrdselt oluliseks kõike, mida olen teinud ja saavutanud, kuid 2019. aastal tunnustati mind Ferdinand Johann Wiedemanni keeleauhinnaga pikaaegse töö eest eesti keele elujõu ja arengu heaks.

Kuna teadusraha ei jätku praegu tihtilugu tegevprofessorite suurepärastele projektidele, on emeriteerunutele seda jagada veelgi keerulisem. Samas on teadus minu loomulik eluviis. Kahtlen, et suudaksin sellest välise põhjuseta loobuda.